Är rökning ett problem bland våra barn?

Var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet röker eller snusar. En undersökning som vi lät genomföra i våras visar att grupptryck från kompisar och viljan att passa in gör att unga börja röka. Detta, i kombination med att äldre kompisar i stor utsträckning förser yngre med cigaretter, betyder att rökning smittar.

Vad kan man göra?

Idag får mindre än hälften av landets elever information om tobak under sin skoltid och det är en stor anledning till att 16 000 barn årligen börjar röka. Vårt mål är att samtliga elever ska få ta del av vårt viktiga budskap och därmed inte börjar röka. Därför startar vi nu Guldvingen.

Våra insatser gör stor skillnad.

Vår föreläsning ”Tobaksbarn” gör skillnad i skolorna. 70 % av alla de elever som tagit del av den anser att föreläsningen påverkat dem till att inte prova tobak eller sluta med den om man redan provat. Tyvärr så räcker vår budget i dagsläget bara till att nå en tiondel av landets elever mellan åk 8 - åk 2 i gymnasiet. Ju fler vi når ju färre börjar röka och här kan ert företag hjälpa oss göra en stor skillnad.

Vad är Guldvingen?

Med Guldvingen vill vi engagera näringslivet för att hjälpa oss att nå ut till och motivera fler unga att förbli tobaksfria. Genom att köpa ett Guldvinge-paket kan ni enkelt stötta vår verksamhet och bidra till fler rökfria barn och ungdomar. Guldvingen kan också hjälpa er att stärka era egna medarbetare och sänka tobaksrelaterade kostnader och ohälsa på företaget.

Vad blir effekterna?

• Fler tobaksfria barn och ungdomar.
• Ökad kunskap och stolta medarbetare.
• Minskade kostnader för ohälsa.

Nu blir det lättare för alla att göra skillnad

För att göra det enkelt har vi har skapat tre olika Guldvinge-paket,
men givetvis kan vi diskutera andra upplägg för samarbeten.

Small – 50.000 kr

• 1 400 rökfria elever (10 föreläsningar på skolor)
• 1 föreläsning på företaget
• En gemensam pressrelease och närvaro i digitala kanaler
• Diplom samt rätten att använda årets Guldvinge i all kommunikation

Medium – 250.000 kr

• 7 000 rökfria elever (50 föreläsningar på skolor)
• Ett friskvårdsprogram som inkluderar föreläsningar och en gemensam aktivitet
• En gemensam PR-plan för att aktivera samarbetet
• Diplom samt rätten att använda årets Guldvinge i all kommunikation

Large – 500.000 kr

• 14 000 rökfria elever (100 föreläsningar på skolor)
• Ett friskvårdsprogram som inkluderar föreläsningar och en gemensam aktivitet
• Co-branding, gemensamma produkter eller tjänster där en liten del av intäkten går till NSGs arbete
• En gemensam PR-plan för att aktivera samarbetet
• Diplom samt rätten att använda årets Guldvinge i all kommunikation

Jag vill bidra

Samarbete, donation eller kanske vår nya ambassadör?

Hur vill du bidra?

Samarbete

– Tillsammans kan vi nå, hjälpa och påverka fler. Förslag på samarbeten är alltid intressant för att hitta synergier i våra frågor.

Hör gärna av er så pratar vi mer hur vi kan hjälpa varandra.

Läs mer på vår CSR-sida

Donation

– Din gåva möjliggör att A Non Smoking Generation kan utbilda, inspirera och påverka fler unga och vuxna – i arbetet mot ett samhälle fritt från tobak.
Vi innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer här hur du lättast kan bidra, oavsett om du är företag eller privatperson.

AMBASSADÖR

– Du kan vara en våra viktigaste personer då vi vet att många unga lyssnar på personer som är modiga och tar ställning i en fråga. Så vill du vara ett av våra ansikten utåt och hjälpa oss lyfta vår fråga samtidigt som du kan hjälpa fler unga att känna trygghet i att inte använda tobak?

Hör av dig till oss så pratar vi mer!

Webshop

– I vår webshop hittar du vår klassiska t-shirt, träningskläder samt andra fina saker som stödjer vår verksamhet. Titta in här för att se alla produkter!

Läs mer i vår webshop

Jag vill ha hjälp

Att påverka viktiga personer i min närhet

Vem är du?

Elev

– Är du elev och tycker att skolan borde vara tobaksfri? Ta upp frågan med dina klasskamrater och elevrådet. Prata med din rektor och tipsa om att vi på A Non Smoking Generation är proffs på att stödja skolor i att arbeta tobaksförebyggande och för en tobaksfri skoltid.

– Eller är du orolig för en kompis som kanske röker? Be din kompis ladda ner appen Fimpaaa! Från Umo.se, eller kontakta Sluta-Röka-Linjen för att få konkreta tips: slutarokalinjen.se

Skolpersonal

– Vill er skola införa tobaksfri skoltid? Använd oss som samtalspartner och stöd i arbetet med att förankra och implementera tobaksfri skoltid, i er verksamhet.

Hör av er till oss på ... eller läs mer om våra projekt här...

Förälder

– Fråga skolans rektor vilket förhållningssätt man har till tobak på skolan. Tipsa rektorn om att man kan få stöd från oss på A Non Smoking Generation att skapa en tobaksfri skoltid. Kom även ihåg att det är viktigt att du själv pratar med ditt barn om tobak och är tydlig med att du inte vill att hen ska börja röka eller snusa. Ditt ”nej” har nämligen visat sig vara en av de starkaste påverkansfaktorerna.

Läs mer här i vårt föräldramaterial: Ditt nej gör skillnad!

Kommun

– Vill er kommun införa tobaksfri skoltid? Vi ger er stöd i arbetet med att förankra och implementera beslutet i kommunens skolor. Hör av er!

Företag

– Vi vet att många arbetsplatser har ”problem” med att många av deras unga anställda röker. Kanske är det till och med på arbetsplatsen de börjar? Hör av er till oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa era unga och samtidigt sätta upp ett fungerande friskvårdsprogram för ett långsiktigt välmående.

Hör av er till oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa era unga och samtidigt sätta upp ett fungerande friskvårdsprogram för ett långsiktigt välmående.

Läs mer på vår CSR-sida

Så här gör vi skillnad

Tobaksbarn

– Vi har idag ett projekt som heter Tobaksbarn där vi åker på turné och träffar cirka 30 000 ungdomar (högstadie och gymnasium) per termin, över hela Sverige. Här pratar vi inte om svarta lungor och skrämselpropaganda, utan hur tobak framställs och hur mycket barnarbete som finns på tobaksodlingar runt om i hela världen. Vi berättar om hur miljön påverkas, både i framställningen av tobaken men även som avfall i vår natur. Detta märker vi ger effekt, då det väcker empati hos ungdomarna då de förstår att det inte bara handlar om dem själva. Efter förra årets turné kan glädjande resultat ses i enkätsvaren. 70% av eleverna vi träffat anser att föreläsningen påverkat dem att inte prova tobak eller sluta om de redan börjat.

Läs mer om projektet här

Tobaksfri Skoltid

– Nästan alla (90%) som börjar röka eller snusa gör det före de fyllt 18 år. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under en relativt kort period i livet, under tonåren. Under åren man går i skolan. Våra barn och unga behöver stöd att hålla tobaksfönstret stängt. En skola fri från tobak har visat sig vara ett avgörande stöd för unga att förbli tobaksfria. Därför är det dags att kräva tobaksfri skoltid NU!

- Länk till tobaksfriskoltid.nu

YouTube

– Tillsammans med vår Youtuber Angela Larsson driver vi en Youtubekanal som heter AngelaGeneration. Här blandas dagsaktuella ämnen med fakta om rökning och tobak. Utöver Angela ser vi flera spännande samarbeten med andra kända Youtubers. Kolla in kanalen här och glöm inte att prenumerera! Nya filmer kommer varje vecka!

- Länk till vår Youtube-kanal

E-learning

– Nu lanserar A Non Smoking Generation Sveriges första webbaserade tjänst för lärare att utbilda sig i hur man effektivt kan arbeta tobakspreventivt. Detta då många lärare har signalerat att tiden och ekonomin i skolorna är knapp men frågan viktig. För att bemöta efterfrågan tog NSG fram e-plattformen ”En dag i ungdomars skor”.

- Här kan du komma direkt till utbildningen

Våra kampanjer – nu och då

Upptäck och lär dig mer på nonsmoking.se

Fortsätt till nonsmoking.se