VI VILL BEGRÄNSA TOBAKENS PLATS I SAMHÄLLET
I SYFTE ATT SKYDDA BARN OCH UNGDOMAR FRÅN TOBAKSBRUK

VÅR VISION ÄR EN RÖKFRI GENERATION

I motsats till vad många tror, är tobak ett nästan lika stort problem idag som det var för trettio år sedan. Varje dag börjar ca 45 ungdomar att röka (över 16 000 om året) och tobaksindustrin försöker hela tiden komma på nya sätt att göra sina produkter mer attraktiva.