För en bättre hälsa, bättre läromiljö och en mer rättvis och hållbar värld.

Skriv under på tobaksfriskoltid.nu

Rapport: Hur tobak porträtteras i media

En ny undersökning, som genomförts av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att svensk media publicerade positiva artiklar om tobak till ett annonsvärde som motsvarar 14,8 miljoner under första halvåret 2018. En stor andel handlar om ekonomiska vinster för aktieägare i tobaksbolag och vuxnas rätt att bruka tobak. Samtidigt är dold tobaksreklam ett vanligt inslag i barns och ungas vardag via sociala medier. Ta del av hela undersökningen i rapporten här.

Skärmavbild 2019-01-28 kl. 11.50.08

Novusrapport: Stödet brister

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar på en alarmerande utveckling: Allt fler unga flickor anger psykisk ohälsa som anledning till att börja röka och andelen ungdomar som har fått ingående information om tobak i skolan har minskat markant. Allt färre får också det stöd man behöver från sina föräldrar i den här frågan. Läs hela rapporten här.

Skärmavbild 2018-09-13 kl. 15.53.01

Rapport: Den Stora Tobakslögnen

I januari 2018 genomförde A Non Smoking Generation en studieresa till Malawi. Malawi är ett av världens fattigaste länder och ett av de länder i världen som är mest beroende av tobaksodling. Situationen i landet och erfarenheter från resan beskrivs i rapporten Den Stora Tobakslögnen. Läs rapporten här

Skärmavbild 2018-09-05 kl. 16.19.34