Vad vill du att dina barn ska lära sig i skolan?

Skriv under på tobaksfriskoltid.nu

Novusrapport: Stödet brister

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar på en alarmerande utveckling: Allt fler unga flickor anger psykisk ohälsa som anledning till att börja röka och andelen ungdomar som har fått ingående information om tobak i skolan har minskat markant. Allt färre får också det stöd man behöver från sina föräldrar i den här frågan. Läs hela rapporten här.

Skärmavbild 2018-09-13 kl. 15.53.01

Rapport: Den Stora Tobakslögnen

I januari 2018 genomförde A Non Smoking Generation en studieresa till Malawi. Malawi är ett av världens fattigaste länder och ett av de länder i världen som är mest beroende av tobaksodling. Situationen i landet och erfarenheter från resan beskrivs i rapporten Den Stora Tobakslögnen. Läs rapporten här

Skärmavbild 2018-09-05 kl. 16.19.34