Trevlig sommar och semester!

Author Archives Nicole Tallberg

 • Nu tar vi semesterledigt och är tillbaka i början av augusti. Detta innebär att vi inte kan svara lika regelbundet på mejl eller i telefon, och att beställningar som görs i webbshopen inte kan levereras lika snabbt. Efter semestern tar vi nya tag för att stödja barn och unga till att bli starka, tobaksfria och […]

  CONTINUE READING
 • Antalet kvinnor som dör i KOL har ökat, medan antalet män som drabbas har minskat. Ny forskning, som genomförts med stöd från Hjärt-Lungfonden, visar att orsaken kan vara att kvinnors lungor drabbas hårdare av rökning. Enligt statistik från Socialstyrelsen har antalet kvinnor som dör i KOL ökat med 84 % från 1997 till 2016. Antalet […]

  CONTINUE READING
 • Göran Boëthius och Margaretha Haglund från tankesmedjan Tobaksfakta skriver i en opinionstext i Dagens Samhälle: ”Talet om att tobaksindustrin värnar om folkhälsan ekar tomt. Tobaksindustrin och dess ägare älskar inte rökare eller snusare eller e-cigarettrökare eller hälsa – de älskar pengar. Deras enorma inkomster ger dem makt att fortsätta utveckla och marknadsföra beroendeskapande produkter. Alltid […]

  CONTINUE READING
 • ”Redan 2002 kom de första larmrapporterna om barnarbetet och de usla arbetsförhållandena på tobaksfälten i Malawi. 2007 kom filmen Tobakens Barn som delvis spelades in i Malawi och därefter har rapporterna duggat tätt från tobaksodlingar runt om i världen. Vår förhoppning var att någon utveckling skulle ha skett, men tyvärr konstaterar vi att läget, trots […]

  CONTINUE READING
 • Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer driver under 2018 projektet Tobaksfria barn. Utgångspunkten är att barns rätt till tobaksfrihet är vuxnas ansvar. Detta ska uppmärksammas i ett seminarium i Almedalen den 3 juli. 9 av 10 rökare börjar innan de fyller 18 år. Vuxensamhället måste ta sitt ansvar för att skydda barn från […]

  CONTINUE READING
 • Helen Stjerna, A Non Smoking Generation, och Louise Adermark, Sahlgrenska Akademin, skriver i en debattartikel i GP: Nya ”tobaksfria” produkter lockar allt fler ungdomar att använda nikotin. Trots att nikotin är ett potent gift som ger kroniska skador tillåts dessa produkter med spännande smaker att marknadsföras och säljas som godis, helt utan tillståndsplikt och ålderskontroll […]

  CONTINUE READING
 • Barn i fattiga familjer tvingas arbeta på tobaksodlingar i Malawi, vilket begränsar deras möjligheter att gå i skolan. The Guardian har granskat tobaksindustrin och rapporterar om dess omfattande konsekvenser i serien ”Tobacco: a deadly business”. The Guardian har undersökt tobaksindustrin på tre kontinenter och varit på plats i Malawi, Mexiko och Indonesien för att intervjua […]

  CONTINUE READING
 • Få känner till att tobak är ett hot mot en global hållbar utveckling och i en föreläsningsturné delfinansierad av SIDA och Forum Syd informerar vi landets högstadie- och gymnasieelever under en höstturné bestående av ca 200 föreläsningar. Under våren 2018 gjorde vi en studieresa till Malawi och resan har nu resulterat i en rapport som […]

  CONTINUE READING
 • I Höörs kommun under vecka 25 anordnas en utbildningsvecka om tobak för gymnasieelever från olika kommuner i Skåne. Utbildningen är första delen av deras sommarjobb vars syfte är att förebygga tobaksbruk bland unga. A Non Smoking Generation fick äran att leda första dagen där vi informerade om tobak ur många viktiga perspektiv. Länsstyrelsen i Skåne […]

  CONTINUE READING
 • År 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och har sedan dess varit juridiskt bundna att följa dess riktlinjer. Nu har riksdagen beslutat att konventionen ska bli lag så att barnrättsperspektivet får större genomslag i praktiken, skriver Dagens Juridik.   Svensk lagstiftning har setts över flera gånger för att […]

  CONTINUE READING
(I use my own pagination)s
COPYRIGHT © a non smoking generation 2014