Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen, ”PuL”, (1998:204). Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet.
PuL ger dig rätt att få information om hur olika företag, organisationer och myndigheter behandlar dina personuppgifter. I och med att du lämnar ditt namn, email och telefonnummer samtycker du till att vi behåller dem. Uppgifterna sparar vi och använder för att ge dig den service du förväntar dig, t ex som att skicka ut våra nyhetsbrev, årsrapport med information om vårt arbete och vart ditt bidrag tar vägen.

Uppgifterna används också för att uppmärksamma dig på erbjudanden som vi tror kan intressera dig. Vi lämnar dock aldrig ut dina uppgifter till tredje part. Uppgifterna kan
dock komma att samköras med andra register (t ex SPAR) för att upprätthålla en god service och kvalité till dig.

Du har, enligt 26 § PuL, rätt att en gång per år på egen begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du, enligt 28 § PuL, rätt att begära att uppgifterna skall ändras eller raderas. Kontakta oss på info@nonsmoking.se

Du är alltid välkommen att kontakta A Non Smoking Generation.
Mail: info@nonsmoking.se
Adress: A Non Smoking Generation, Box 555 12, 102 04 Stockholm.
Telefon: 08-10 93 00

Tillbaka till toppen