Framsida

A Non Smoking Generation släpper nu för andra året i rad en rapport om ungas attityder till rökning. Rapporten baseras på en undersökning som gjorts tillsammans med Novus.

– Undersökningen visar att de flesta lär sig att röka i skolåren. Tillsammans med resultatet att kompisarnas påverkan är den främsta orsaken till att börja röka kan vi se tydligt att rökning smittar och att skolan är platsen där det sker, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation

För över hälften av ungdomarna är risken att påverka andra till att börja röka orsak nog att avstå tobak. Samtidigt ser vi även att sex av tio ungdomar anser att ett generellt förbud mot rökning bör införas i Sverige.

– Drygt åtta av tio 14–18-åringar vill se ett förbud mot rökning under skoltid för både elever och personal. Skolan är elevernas domän, det är där de spenderar mycket av sin tid. Att de själva vill se ett rökförbud talar sitt tydliga språk, säger Helen Stjerna.

Ladda ned den nya rapporten här!

Tillbaka till kampanjer | Tillbaka till toppen