framsida

I en ny undersökning anger över hälften i åldrarna 14-18 år att psykisk ohälsa kan vara en orsak att börja röka. 91 procent anger kompisars påverkan som den främsta orsaken till att börja röka. A Non Smoking Generation presenterar fem förslag för att förhindra att ytterligare en generation börjar röka.

A Non Smoking Generation släpper i samband med ett seminarium i Almedalen, en rapport om ungas attityder till rökning. Rapporten baseras på en undersökning som Novus har genomfört.

– Undersökningen visar att de flesta lär sig att röka i skolåren. Tillsammans med resultatet att kompisarnas påverkan är den främsta orsaken att börja röka kan vi se tydligt att rökning smittar och att skolan är platsen där det sker, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation.

Över hälften av de unga svarar att må dåligt psykiskt kan vara ett skäl att börja röka, av flickorna menar två av tre att psykisk ohälsa är en orsak att börja röka. 41 procent av ungdomarna svarar att bristande stöd från föräldrar är en möjlig orsak till att unga börjar röka och 7 av 10 uppger att de har fått lite eller ingen information om rökning.

– Psykisk ohälsa och bristande stöd hemifrån ger en alarmerande bild. Forskning visar tydligt att unga är mer sårbara för nikotin än vuxna. Därför måste både föräldrar och andra vuxna agera för att ge unga stöd att stå emot grupptryck, säger Helen Stjerna.

A Non Smoking Generations förslag:

  • Skolan och andra barn- och ungdomsverksamheter behöver bli tobaksfria stödjande miljöer.
  • Tonårsföräldrar behöver få information om vikten av att prata med sitt barn om tobak.
  • 15–25 åringar ska uppmanas att inte köpa ut, sälja till eller bjuda andra ungdomar på tobak.
  • Höj kunskapen hos elevhälsa/ungdomsmottagningar om risken för självmedicinering med tobak.
  • Höj kunskapen bland unga om tobakens sociala- och miljömässiga påverkan.

Hela rapporten ”Rökning smittar” finnas att ladda ned genom att klicka här; NSG Rapport-Rökning smittar-2016

Om undersökningen

Undersökningen som rapporten grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till rökning. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14-79 år. Totalt genomfördes 1 316 webbintervjuer den 7-18 april 2016, varav 315 intervjuer gjordes med målgruppen 14-18 år. Deltagarfrekvensen var 56 procent.

Tillbaka till kampanjer | Tillbaka till toppen