Med syfte att öka medvetenheten och kunskapen om tobak och tobaksodlingarnas påverkan på låg- och medelinkomstländer med befolkning har vi under två omgångar genomfört projektet ”Tobaksbarn” i samarbete med SIDA.

Föreläsningsturnén ”50 kr och barnarbete på köpet” har sammanlagt pågått i totalt 7 månader (två projektperioder som sträcker sig över höstterminen 2013 och 2014) och drygt 55 000 elever har fått ta del av kunskapen om ”tobaksbarnen”.

Vi tog under 2013-2014 fram nytt material kring barnarbetsperspektivet och lanserade en ny sajt; www.tobaksbarn.se. Vi erbjöd alla gymnasieskolor och högstadieskolor i hela Sverige en kostnadsfri aulaföreläsning på 60 minuter, där föreläsarna visade delar av filmen ”Tobakens Barn”, spelade teater, gjorde en värderingsövning och föreläste. Efter turnén som pågick HT-2014 uppgav 85 % att de lärt sig något nytt och 94 % har uppgett att föreläsningen var tankeväckande.

Vi har under projektperioderna fått ett otroligt gensvar. Elever har under en enkätundersökning uppgett:

”En fantastisk lärorik föreläsning som troligtvis får många att tänka efter angående användning av tobak, vilka förhållanden de som arbetar inom odlingen har och varför användning av tobak är en dålig idé.”

”Föreläsningen var jättebra och fick mig verkligen att tänka till. Jag kommer att skriva om denna föreläsning på min blogg och be mina läsare att också skriva på.”

Budskapen spreds på Instagram och Facebook och det skrevs omkring 20 artiklar om projektet i regionala tidningar runt om i Sverige samt ett antal radiointervjuer på Sveriges Radio P4. En namninsamling har gjorts under projektperioden och vi har totalt samlat in cirka 6600 namnunderskrifter från elever som är emot barnarbetet på tobaksplantagen.

Format: föreläsningsturné, webb med namninsamling, sociala medier (Instagram, Twitter)
Tidsperiod: september – november 2013, september – december 2014, september-december 2015
Byrå: hemsida – Empinars / Malin & c/o,
Övrigt: lärarmaterial – Links of Importance / Inhouse

Tillbaka till kampanjer | Tillbaka till toppen