Med syfte att öka medvetenheten och kunskapen om tobak och tobaksodlingarnas påverkan på låg- och medelinkomstländer med befolkning har vi under fem omgångar genomfört projektet ”Tobaksbarn” i samarbete med SIDA. Våren 2017 genomfördes projektet i samarbete med Svenska Postkodstiftelsen.

Föreläsningsturnén ”50 kr och barnarbete på köpet” har pågått i sammanlagt 21 månader (sex projektperioder från höstterminen 2013 till 2017) och drygt 150 000 elever har fått ta del av kunskapen om ”tobaksbarnen”.

Under 2013-2014 tog vi fram nytt material kring barnarbetsperspektivet och lanserade en ny sajt; www.tobaksbarn.se. Vi erbjöd alla gymnasieskolor och högstadieskolor i hela Sverige en kostnadsfri aulaföreläsning på 60 minuter, där föreläsarna visade delar av filmen ”Tobakens Barn”, spelade teater, gjorde en värderingsövning och föreläste. Efter turnén som pågick HT-2014 uppgav 85 % att de lärt sig något nytt och 94 % uppgav att föreläsningen var tankeväckande.

Vi har under projektperioderna fått ett otroligt gensvar. Elever har i enkätundersökningar uppgett:

”En fantastisk lärorik föreläsning som troligtvis får många att tänka efter angående användning av tobak, vilka förhållanden de som arbetar inom odlingen har och varför användning av tobak är en dålig idé.”

”Föreläsningen var jättebra och fick mig verkligen att tänka till. Jag kommer att skriva om denna föreläsning på min blogg och be mina läsare att också skriva på.”

Budskapen spreds på Instagram och Facebook och det skrevs omkring 20 artiklar om projektet i regionala tidningar runt om i Sverige samt ett antal radiointervjuer på Sveriges Radio P4. En namninsamling gjordes under projektperioden 2013-2014 och vi har totalt samlat in cirka 6600 namnunderskrifter från elever som är emot barnarbetet på tobaksplantagen.

Under den senaste projektperioden, hösten 2017, fick vi lika positiv respons och stor uppmärksamhet i media. Tobaksbarn hade 51 artiklar i olika tidningar som nådde totalt 1 566 275 läsare enligt Retrievers mediebevakning. Vi var även med i flertalet radiointervjuer.  I enkätundersökningen svarade 91 % av eleverna att det finns argument i föreläsningen för att avstå från tobak och 83,6 % svarade att de lärt sig något nytt.

Citat från elever:

”Jag tycker det var bra att ni inte tog upp allt som lärare har tagit upp som t ex att lungorna försämras utan att ni tog upp arbetarna, miljön och barnarbete.”

”Det var en utmärkt föreläsning och jag kommer använda det ni sa så att det blir en bättre hållbar utveckling.”

”Fortsätt kämpa för en värld utan tobak.”

 

Format: föreläsningsturné, lärarhandledning, webb med namninsamling, sociala medier (Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook)
Tidsperiod: september – november 2013, september – december 2014, september-december 2015, september-december 2016, januari-maj 2017, september-december 2017
Byrå: hemsida – Empinars / Malin & c/o,
Övrigt: lärarmaterial – Links of Importance / Inhouse

Tillbaka till kampanjer | Tillbaka till toppen