basse-press-annons

I dag röker närmare var fjärde 16-åring i Sverige.
Du kan hjälpa oss att ändra på det!

Nu lanserar vi Guldvingen för en stark och tobaksfri generation unga.

Är rökning ett problem bland våra barn?
Var fjärde elev i årskurs 2 på gymnasiet röker. En undersökning som vi lät genomföra i våras visar att grupptryck från kompisar och viljan att passa in gör att unga börjar röka. Detta, i kombination med att äldre kompisar i stor utsträckning förser yngre med cigaretter, betyder att rökning smittar.

Vad kan man göra?
Idag får mindre än hälften av landets elever information om tobak under sin skoltid och det är en stor anledning till att 16 000 barn börjar röka årligen. Vårt mål är att samtliga elever ska få ta del av vårt viktiga budskap och därmed inte börjar röka. Därför startar vi nu Guldvingen.

Våra insatser gör stor skillnad.
Vår föreläsning ”Tobaksbarn” gör skillnad i skolorna. 70 % av alla de elever som tagit del av den anser att föreläsningen påverkat dem till att inte prova tobak eller sluta med den om man redan provat. Tyvärr räcker vår budget i dagsläget bara till att nå en tiondel av landets elever i högstadiet och gymnasiet. Ju fler vi når desto färre börjar röka och här kan ert företag hjälpa oss göra en stor skillnad.

Vad är Guldvingen?
Med Guldvingen vill vi engagera näringslivet för att hjälpa oss nå ut till och motivera fler unga att förbli tobaksfria. Genom att köpa ett Guldvinge-paket kan ni enkelt stötta vår verksamhet och bidra till fler rökfria barn och ungdomar. Guldvingen kan också hjälpa er att stärka era egna medarbetare och sänka tobaksrelaterade kostnader och ohälsa på företaget.

 Vad blir effekterna?

 • Fler tobaksfria barn och ungdomar.
 • Ökad kunskap och stolta medarbetare.
 • Minskade kostnader för ohälsa.


Nu blir det lättare för alla att göra skillnad.
För att göra det enkelt har vi har skapat tre olika Guldvinge-paket, men givetvis kan vi diskutera andra upplägg för samarbeten.

Small – 50.000 kr

 • 1 400 rökfria elever (10 föreläsningar på skolor)
 • 1 föreläsning på företaget
 • En gemensam pressrelease och närvaro i digitala kanaler
 • Diplom samt rätten att använda årets Guldvinge i all kommunikation

Medium – 250.000 kr

 • 7 000 rökfria elever (50 föreläsningar på skolor)
 • Ett friskvårdsprogram som inkluderar föreläsningar och en gemensam aktivitet
 • En gemensam PR-plan för att aktivera samarbetet
 • Diplom samt rätten att använda årets Guldvinge i all kommunikation

Large – 500.000 kr

 • 14 000 rökfria elever (100 föreläsningar på skolor)
 • Ett friskvårdsprogram som inkluderar föreläsningar och en gemensam aktivitet
 • Co-branding, gemensamma produkter eller tjänster där en liten del av intäkten går till NSGs arbete
 • En gemensam PR-plan för att aktivera samarbetet
 • Diplom samt rätten att använda årets Guldvinge i all kommunikation


Mer information?

För mer information vänligen kontakta vår generalsekreterare på helen@nonsmoking.se

Tack för att ni är med och räddar våra ungdomar!

Varma hälsningar

A Non Smoking Generation

Organisationsnummer: 802008 – 1827
Bankgiro: 901 – 9795

 

 

Tillbaka till toppen