Din gåva möjliggör att A Non Smoking Generation kan utbilda, inspirera och påverka fler unga och vuxna – för att skapa ett samhälle fritt från tobak.

Som privatperson kan du bidra på många olika sätt. Lite eller mycket, återkommande eller vid ett tillfälle; allt stöd är lika värdefullt. Du kan också hjälpa oss genom att sprida kunskap och påverka andra. För att ungdomar själva ska välja att inte börja med tobak, och för att begränsa tobakens plats i samhället behövs du. Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision – en tobaksfri generation.

Vi innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket innebär att du kan lita på att pengarna används på rätt sätt.

Vi är även medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) och följer deras kvalitetskod.

Här kan du läsa mer om vår ekonomi samt våra policys och riktlinjer.