1g.90_Konto_Logo_RGB_Box

A Non Smoking Generation är vårt publika namn som drivs av Stiftelsen En Rökfri Generation. Verksamheten styrs av stiftelsens stadgar som antogs den 1 juni 1994. Stiftelsens ändamål är att främja arbetet med att barn och ungdomar skall vara och förbli tobaksfria.

A Non Smoking Generation följer Svensk insamlingskontrolls riktlinjer för årsredovisning. Till höger kan ladda ner den senaste årsredovisningen, och här finns våra stadgar i sin helhet.

A Non Smoking Generation följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vad gäller hantering av personuppgifter. Här kan du ladda ner den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy.

 

FRIIs kvalitetskod

Vi följer Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) kvalitetskod, vilket innebär att vi vartannat år granskar vår verksamhet utifrån kodens krav med hjälp av en extern revisor. På frii.se beskrivs koden: ”FRIIs kvalitetskod är ett verktyg för intern kontroll och styrning för organisationer som samlar in gåvor och fungerar som ett stöd i våra medlemmars kvalitetsarbete.”

Kvalitetskoden ställer krav på att vi som medlemsorganisation upprättar en årsredovisning över vår ekonomi samt publicerar en effektrapport om den nytta vi åstadkommer inom våra verksamheter. I menyraden till höger finner du de senaste effektrapporterna.

 

Frii logotyp

Tillbaka till toppen