1g.90_Konto_Logo_RGB_Box

A Non Smoking Generation är vårt publika namn som drivs av Stiftelsen En Rökfri Generation. Verksamheten styrs av stiftelsens stadgar som antogs den 1 juni 1994. Stiftelsens ändamål är att främja arbetet med att barn och ungdomar skall vara och förbli tobaksfria.

A Non Smoking Generation följer insamlingskontrolls riktlinjer för årsredovisning. Här kan du ladda ner den senaste årsredovisningen samt våra stadgar i sin helhet.

 

FRIIs kvalitetskod

Kodrapportens tillkomst är utifrån branschorganisationen Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) krav på sina medlemmar att beskriva verksamheten utifrån en branschgemensam överenskommelse.

Vår Kvalitetskod  beskriver vår organisation och verksamhetsåren. Kvalitetskodens princip är att följa eller förklara överenskommelsen, till höger finner du de senaste kvalitetskoderna.

 

Frii logotyp

Tillbaka till toppen