A Non Smoking Generations viktiga arbete möjliggörs tack vare stöd från dig som enskild givare samt genom projektbidrag och sponsring. De insamlade medlen används till att skapa opinion i tobaksfrågan, skapa fler skyddande, rökfria miljöer och till ett aktivt tobakspreventivt arbete bland Sveriges barn och ungdomar.

Under 2014 har våra administrations- och insamlingskostnader i förhållande till totala intäkter varit 7 procent, och 97 procent av organisationens totala intäkter har gått till ändamålsverksamhet.

Sedan A Non Smoking Generation grundades 1979 har mycket hänt, både vad gäller samhällets syn på tobak och gällande faktiska lagar och regler. Det vår verksamhet skapar och påverkar, som till exempel en minskad social acceptans till tobak och människors attityd till tobak och tobaksbruk, kan vara svårt att redovisa i exakta siffror, men här kan du läsa om en del av allt vi åstadkommit hittills.


Hur vi påverkar barn och unga

Vår vision är att nå en tobaksfri generation.

Det verkar vi för genom att inspirera, informera och påverka barn, unga och vuxna. Under 39 år har vi varit en aktiv aktör i skolan med våra utvärderade metoder och i direkta möten med unga.
Genom åren har vi träffat nästan 2 miljoner barn i klassrum och föreläsningssalar. Hos de barn och unga som vi träffar vet vi, att vi med hjälp av vår utvärderade metod upp till halverar antalet tobaksdebuter.*

Kunskapen om tobakens skadeverkningar och tobaksindustrins marknadsföringsmetoder är idag betydligt större än för 39 år sedan då vi startade. Trots det visar 2017 års statistik att 13 procent av flickorna och 8 procent av pojkarna i årskurs 9 röker. I årskurs 2 på gymnasiet röker fortfarande 26 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna.**

A Non Smoking Generation Presentation

Vi vill möta barn och ungdomar där de befinner sig, och idag är sociala medier en stor del av deras vardag. Detta innebär att nätet har blivit en allt viktigare arena i vårt påverkansarbete. Att unga, tobaksfria förebilder är viktigt för att unga inte ska börja röka eller snusa är väl dokumenterat och utvärderat, och vi arbetar därför aktivt via bland målgruppen populära bloggar och ambassadörer som är aktiva i frågan. Sedan 2009 har vi träffat drygt 100 bloggare och diskuterat tobak och synen på förebilder och fått en spridning av våra budskap till 10 000-tals läsare.

 

Vilket ansvar har vuxna och våra politiker?

Förutom att prata med ungdomar sprider vi informationsmaterial och håller möten med föräldrar. Vi utbildar lärare, rektorer och beslutsfattare inom kommun och landsting.

Vår ambition är att skapa så många skyddande miljöer för unga som möjligt. Om de slipper exponeras för rökning och marknadsföring av tobak och samtidigt möts av en restriktiv och tydlig vuxenvärld, minskar risken väsentligt för att de ska börja röka eller snusa. Lagar och regleringar på nationell nivå har stor roll i detta arbete. Vi jobbar därför aktivt för att påverka politiker och beslutsfattare; i samtal, debatter och i opinionsbildning. Genom åren har vi genomfört en mängd lobbyingkampanjer, undersökningar, publicerat 100-tals debattartiklar, lobbat direkt mot politiker och deltagit i flertalet utredningar.

 

Vi kan stolt säga att vi har varit med och aktivt drivit på stora delar av dagens tobakslag:

  • 1993 års stora förändring med rätten till en rökfri arbetsmiljö i vissa lokaler och på skolgårdar, samt bestämmelser om varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt reglerad marknadsföring av tobak.
  • Förbud mot att sälja tobak till minderåriga (tillkom 1997).
  • En uppdatering av föreskrifter om varningstexter på alla tobaksförpackningar som har funnits sedan 1977 (tillkom 2002).
  • Förbud mot indirekt tobaksreklam och att saluföra light-cigaretter (tillkom 2003).
  • Rökförbud i restauranger och andra serveringsställen (trädde i kraft sommaren 2005).
  • Ett förbud mot att sälja cigaretter styckevis samt en utvidgning av tobaksförbudet mot kommersiella annonser, förbud mot utomhusreklam och förbud mot sponsring (tillkom 2006).

 

För vårt opinionsbildande arbete har vi under årens lopp belönats med flera nationella och internationella utmärkelser, bl.a Årets lobbyist. Vi har även tilldelats Stora informationspriset och vunnit flera priser i olika reklamtävlingar (Läs mer om våra kampanjer).

En stor förändring har alltså skett i hur vi reglerar tobak och i vår acceptans till den, samt i hur många som brukar tobak.

Men; vi har fortfarande mycket kvar att göra för att nå vårt mål.

Med hjälp av ditt stöd kan vi nå ut till fler och göra ännu större skillnad! Se hur du kan bidra. 

 

*Läkartidningen 22/97
**CAN skolelevers drogvanor 2017

Tillbaka till toppen