Styrelsen är inte arvoderad och sammanträder 4-6 gånger per år. Styrelsen rättar sig efter FRIIs kvalitetskods riktlinjer och fattar beslut i enlighet med Stiftelselagen (1994:1220).

 

Styrelsens sammansättning sedan 2016:

Styrelseordförande
Ann-Therese Enarsson, jur. kand, VD TCOs tankesmedja Futurion
Ann-Therese har arbetat med ungdomar och tobak sedan 1996. Tidigare vid Statens folkhälsoinstitut, som utredare i regeringsuppdraget om förutsättningar för att införa rökfria serveringar. Hon har också arbetat som inspiratör på A Non Smoking Generation och hållit i klassrumsundervisning. Ann-Therese medverkar i EU-kommissionens expertpanel beträffande den paneuropeiska ungdomskampanjen mot tobak.

Årets lobbyist 2004. Tidigare VD för IQ.
VD/Generalsekreterare för A Non Smoking Generation 2002-2005.
Styrelseledamot 2005-2011, styrelseordförande sedan 2011.

 

Styrelseledamöter
Maria Nilsson, Socionom/Med dr.

Maria är forskare på enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Hon är verksam inom utbildning och forskning i fältet unga, prevention och tobak samt vetenskaplig samordnare för ett program kring klimatförändringar och globala hälsovillkor. Maria är knuten till FoUU-staben vid Västerbottens läns landsting samt medverkar i regionala, nationella och internationella nätverk, preventions- & forskningsprojekt.

Styrelseledamot sedan 2003.

Ulrika Årehed Kågström, GS
Generalsekreterare för Cancerfonden.

Styrelseledamot sedan 2016.

Kristina Sparreljung, GS
Generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Styrelseledamot sedan 2016.

Ursula Tengelin, partner Gaia Leadership

Ursula är partner på Gaia Leadership. Ursula har styrelseerfarenhet från ideella, privata och statliga organisationer och tidigare bl.a varit VD för HMR Nordiska AB, VD för Proffice Sverige AB samt generalsekreterare för Cancerfonden.

Styrelseledamot sedan 2010.

Karl Ole Möller, advokat, NORDIA

Karl Ole är verksam som advokat och delägare i Advokatfirman NORDIA och arbetar bl.a. med juridisk rådgivning till företag inom läkemedelsindustrin. Därutöver en mängd styrelseuppdrag.

Styrelseledamot sedan 2004.

Lena Sjöberg, tandläkare

Tandläkare i Norrköping. Kanslichef för Yrkesföreningar mot tobak.

Styrelseledamot sedan 2010.

 

 

Tillbaka till toppen