E-cigaretter, reglering och ungdomar

2016 fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att e-cigaretter inte är ett läkemedel och därför ska regleras i svensk lag utifrån EU:s tobaksproduktdirektiv. Den 1 juli 2017, infördes 18 års åldersgräns för e-cigaretter, som innan dess var helt oreglerade. Dock måste e-cigaretterna inkluderas i övriga regleringar av tobak, för att kunna skydda barn och ungdomar.

Redan nu visar statistiken att allt fler unga börjar röka e-cigaretter. I 2017 års undersökning av skolelevers drogvanor från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) blir den trenden tydlig. Andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som har använt e-cigaretter har ökat från cirka 24 procent 2014 till 39 procent 2017. Det är också oroande att allt fler elever i årskurs nio använder e-cigaretter. I 2017 års undersökning uppgav 32 procent av eleverna i årskurs nio att de har testat e-cigaretter, jämfört med 2014 då det var cirka 22 procent.

Enligt undersökningen uppger de flesta ungdomar att de börjar med e-cigaretter av nyfikenhet. Ungdomarna uppger även att de fortsätter för att det är billigt och lättillgängligt. E-cigaretter leder ofta vidare till vanliga cigaretter. Risken för att en ung människa ska börja röka vanliga cigaretter är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, mer än dubbelt så stor för den som först börjat med e-cigaretter. Statistik från svenska Giftcentralen bekräftar bilden av ett växande problem med överdosering av e-cigaretter bland unga. Antalet registrerade förfrågningar till telefonjouren som gäller förgiftningsfall orsakade av e-cigaretter hos barn under 9 år fördubblades under 2016 i jämförelse med 2015. Samma utveckling sågs hos vuxna.

Ofta med nya nikotinpreparat uppmärksammas konsekvenserna sent. Men ungdomar väntar inte med att börja bruka produkterna bara för att samhället agerar långsamt. Nedan listar vi tre av de största problemen som e-cigaretterna för med sig.

E-cigaretter – en inkörsport till nikotinbruk
De som använder e-cigaretter lär sig tycka om rök och precis som med annan rökning kopplar hjärnan bruket till belöning och tillfredställelse, vilket kan leda till ett nikotinberoende. Både lokala och globala institut pekar på att de som prövar eller använder e-cigaretter i större utsträckning också använder eller kommer använda vanlig tobak i framtiden.

E-cigaretter – smittar som cigaretter
En undersökning som Novus har gjort på uppdrag av A Non Smoking Generation under våren 2016 visar att 9 av 10 tillfrågade barn mellan 14 och 18 år anger kompisar som främsta anledning till att man börjar röka. 8 av 10 säger att man gör det för att passa in. Rökning är ett smittsamt beteende och i många fall är det i skolan som beteendet sprids. Beteendet blir snabbt socialt accepterat i takt med den växande användningen. Därför krävs ett förbud mot att använda e-cigaretter i miljöer där rökning är förbjuden.

E-cigaretter – marknadsförs fritt till barn och ungdomar
Produktdesign och kampanjer vänder sig direkt till barn och ungdomar. I många fall är det svårt att avgöra om det är e-cigaretter, godis eller leksaker som säljs. Tobaksindustrin är också på plats på festivaler och ungdomsevent där ungdomar uppmuntras att sälja och marknadsföra E-cigaretter. Ett kommande exponeringsförbud för tobaksprodukter måste omfatta e-cigaretter, och reklam för e-cigaretter bör betraktas som tobaksreklam.

Beslutsfattare har ett viktigt ansvar att säkerställa att barn och ungdomar skyddas från nikotinberoende. Föräldrar, lärare och andra förebilder som dagligen möter ungdomar gör också skillnad. Det är viktigt att vi pratar om de problem som e-cigaretterna för med sig och inte normaliserar beteendet.

Att det ännu finns ett hål i lagstiftningen där tillverkare och säljare av e-cigaretter kan marknadsföra sig direkt till unga ska ses som ett misslyckande. En reglering av e-cigaretterna är därför nödvändigt för att inte fler unga ska skadas av nikotinets effekter.

Vi vill att regeringen och skolor omedelbart hanterar försäljning och användning av e-cigaretter.

Vi vill se följande:

  1. E-cigaretter ska jämställas med tobak avseende exponeringsförbud och tillsyn av försäljning.
  2. Ungdomar är priskänsliga och priset på tobak bör därför höjas.
  3. Alla skolor ska ha en handlingsplan för e-cigaretter och införa ett e-cigarettförbud i skolmiljö.

 

För mer information om användning, attityder och potentiella hälsoeffekter när det gäller e-cigaretter, läs kunskapssammanställningen av Louise Adermark, docent vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Göteborgs universitet.

Tillbaka till toppen