E-cigaretter, reglering och ungdomar

Tidigare förra året (2016) fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att e-cigaretter inte är ett läkemedel och därför ska regleras i svensk lag utifrån EU:s tobaksproduktdirektiv. Nu den 1 juli får vi äntligen en åldersgräns på 18 år för e-cigaretter, som hittills varit helt oreglerade. Tyvärr räcker det inte för att skydda våra barn. Vi måste inkludera e-cigaretterna i övriga regleringar av tobak.

Redan nu ser vi i statistiken att allt fler unga börjar röka e-cigaretter. I 2015 års undersökning av skolelevers drogvanor från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) blir den negativa trenden tydlig. Andelen killar i gymnasiets andra år som har använt e-cigaretter ökade hela 10 procentenheter på bara ett år, från 26 procent under 2014 till 36 procent 2015. Motsvarande siffra för tjejer var en ökning om 5 procentenheter från 21 till 26 procent 2015. Kanske är det mer oroande att också allt fler elever i årkurs nio använder e-cigg.

Enligt undersökningen uppger de flesta ungdomar att de börjar med e-cigaretter av nyfikenhet. Ungdomarna uppger även själva att de fortsätter för att det är billigt och lättillgängligt. E-ciggen leder ofta vidare till vanliga cigaretter. Risken för att en ung människa ska börja röka vanliga cigaretter är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, mer än dubbelt så stor för den som först börjat med e-cigaretter. Statistik från svenska Giftcentralen bekräftar bilden av ett växande problem med överdosering av e-cigaretter bland unga. Antalet registrerade förfrågningar till telefonjouren som gäller förgiftningsfall orsakande av e-cigaretter hos barn under 9 år har fördubblats under 2016 i jämförelse helåret 2015, trots att enbart de tre första kvartalen finns inräknade. Samma negativa utveckling gäller hos vuxna.

Som så ofta med nya nikotinpreparat förstår vi konsekvenserna allt för sent. Men våra ungdomar väntar inte med att bruka produkterna bara för att samhället tittar på. Nedan listar vi tre av de största problem som e-cigaretterna för med sig för våra ungdomar.

E-cigaretter – en inkörsport till nikotinbruk
De som använder e-cigaretter lär sig tycka om rök och precis som med annan rökning kopplar hjärnan bruket till belöning och tillfredställelse, vilket leder till ett nikotinberoende. Både lokala och globala institut pekar på att de som prövar eller använder e-cigaretter i större utsträckning också använder eller kommer använda vanlig tobak i framtiden.

E-cigaretter – smittar som cigaretter
En undersökning som Novus har gjort på uppdrag av A Non Smoking Generation under våren 2016 visar att 9 av 10 tillfrågade barn mellan 14 och 18 år anger kompisarna som främsta anledning till att man börjar röka. 8 av 10 säger att man gör det för att passa in. Rökning smittar och i många fall är det i skolan som smittan sprids. Beteendet blir snabbt socialt accepterat i takt med den växande användningen. Därför krävs ett förbud mot att använda e-cigaretter i miljöer där rökning är förbjuden.

E-cigaretter – marknadsförs fritt till barn och ungdomar
Produktdesign och kampanjer vänder sig direkt till barn och ungdomar. I många fall är det svårt att avgöra om det är e-cigaretter, godis eller leksaker som säljs. Tobaksindustrin är också på plats på festivaler och ungdomsevent där ungdomar uppmuntras att sälja och marknadsföra E-cigaretter. Ett kommande exponeringsförbud för tobaksprodukter måste omfatta e-cigaretter, och reklam för e-cigaretter bör betraktas som tobaksreklam.

Våra beslutsfattare har ett viktigt ansvar för att säkerställa att våra barn och ungdomar skyddas från nikotinberoende. Föräldrar, lärare och andra förebilder som dagligen möter ungdomar gör också skillnad. Det är viktigt att vi pratar om de problem som e-cigaretterna för med sig och inte normaliserar beteendet.

Att det ännu finns ett hål i lagstiftningen där tillverkare och säljare av e-cigaretter kan marknadsföra sig direkt till unga ska ses som inget annat än ett misslyckande. En reglering av e-cigaretterna är därför en nödvändighet som måste till så snart som möjligt innan fler unga skadas av nikotinens effekter.

Vi vill att regeringen och skolor omedelbart hanterar försäljning och användning av e-cigaretter.

Vi vill se följande:

  1. E-cigaretter ska jämställas med tobak avseende exponeringsförbud och tillsyn av försäljning
  2. Ungdomar är priskänsliga och en prishöjning på all tobak bör därför göras.
  3. Alla skolor ska ha en handlingsplan för e-cigaretter och inför ett e-cigarettförbud i skolmiljö.
Tillbaka till toppen