Tobak och unga – Vad kan jag som förälder göra för mitt barn?

Att bli beroende av tobak går snabbt – snabbare än du tror. Ungdomar som fastnar i tobaksfällan har ofta föreställningen att de kan sluta när de vill. Att snabbt upptäcka att ditt barn börjat använda tobak är därför av stor vikt – A Non Smoking Generation kan hjälpa dig som förälder med argument och stöd för att ditt barn ska förbli tobaksfritt.

En sammanslagning av flera studier visar att:

 • 10 % av barnen börjar röka vars föräldrar inte röker och säger nej till rökning.
 • 12 % röker vars föräldrar själva röker men säger nej till rökning.
 • 26 % röker vars föräldrar inte röker men tillåter rökning.
 • 38 % röker vars föräldrar också röker och tillåter rökning.

Hur pratar man med sin tonåring om rökning?
45 personer börjar röka varje dag i Sverige och varannan rökare dör till följd av sin rökning, dock står många föräldrar handfallna när de ser en cigarett ramla ur sitt barns jackficka. Gör det överhuvudtaget skillnad att säga ifrån när man märker att ens barn brukar tobak – eller får det motsatt effekt?

Statistiken ger oss som sagt svar: av barn med föräldrar som säger nej till tobak röker bara var tionde, jämfört med gruppen barn som har föräldrar som inte bryr sig om sitt barns tobaksanvändande, där långt över vart tredje barn röker. Men hur pratar man med sin tonåring om rökning? Hur säger man åt sina barn att aldrig börja röka när man kanske röker själv?

Den här sammanställningen är till för att hjälpa dig med alla dessa frågor. Vi guidar dig igenom argumenten ditt barn kommer med, och lär dig ge rätt svar. I denna handbok får du metoder för hur du kan bryta en vana innan det blir ett beroende, samt hur du ska prata om tobak med ditt barn.

Fortsätt läsa för att bli mer redo för det viktiga tobakssamtalet med just ditt barn!

Varför börjar unga röka?
Under 2016 gjorde A Non Smoking Generation en undersökning med Novus där ungdomar frågades ut varför de börjar röka och vilken attityd de har till rökning. Här kan du läsa hela rapporten från undersökningen.

Kompisar och grupptryck          
Var tredje person under 18 år har testat att röka. Den absoluta majoriteten, både pojkar och flickor, uppger att det beror på orsaker som kompisars påverkan och viljan att passa in. Vi kan därför dra slutsatsen att grupptryck gör rökning till ett smittsamt beteende. Det är ett socialt beteende man lär sig i skolan och på fritidsgården men främst ute bland kompisar.

Psykisk ohälsa
Många unga uppger att psykisk ohälsa i hög grad påverkar om de börjar röka eller inte. Det skiljer sig dock mellan könen, två av tre unga tjejer säger att psykisk ohälsa leder till rökning, men killarna håller inte med. Samtidigt uppger fler killar än tjejer att deras föräldrar talat med dem om rökning.

Idoler
Barn som närmar sig myndig ålder är en av tobaksbolagens viktigaste målgrupper. De flesta som börjar röka är mellan 14-18 år, därför har tobaksbolagen länge använt populära förebilder som förespråkare och ansikten utåt för sina produkter. Det har tyvärr fungerat, 40% av unga uppger att en anledning till att de börjar röka är att de har förebilder som gör det.

Föräldrars bristande stöd
En av fyra unga har föräldrar som inte pratat med dem om rökning överhuvudtaget.

Kanske tror vissa föräldrar att ett samtal om tobak bara leder till att barnen bara får en starkare anledning till att röka, genom att de då skulle använda rökningen som en rebellisk handling. Statistiken säger dock annorlunda.

Av föräldrar som förbjudit sina barn från att röka röker bara vart tionde barn, för att jämföra med föräldrar som:

 1. Inte röker själva men tillåter att deras barn röker (nästan var tredje röker)
 2. Röker själva och tillåter att deras barn röker (nästan varannan)

Varannan ung tjej och nästan varannan ung kille säger att bristande stöd från föräldrar är en avgörande faktor till att de börjar röka.

Önskan om att protestera och provocera
Över var tredje ung uppgav att unga börjar röka för att de vill protestera eller provocera genom sin rökning. Kanske vill man protestera mot föräldrar eller lärarkåren, och visa sin självständighet eller dylikt med en cigarett. Tobaksbolagen marknadsför cigaretter som en nyckel till frihet och makt – när tobak i själva verket binder människor till ett ofta ångestfyllt, ekonomiskt ofördelaktigt, och djupt skadligt beroende.

Tobaksfakta
Ekonomi
Tobakens effekter är många. Finansiellt skadar det privatekonomin enormt då genomsnittsrökaren lägger omkring 18 000 kronor per år på endast cigaretter.

Men det rubbar mer än den individuella människan: tobaken kostar Sverige 30 miljarder i exempelvis sjukhuskostnader, sjukskrivningar, med mera.

Den fysiska hälsan
Bara i Sverige dör 12 000 personer per år på grund av tobak. Globalt är siffran mycket större, 7 miljoner människor världen över dör varje år på grund av tobakens effekter. Statistiskt sett dör ungefär varannan rökare på grund av sin rökning.

Om inte rökning var ett socialt accepterat beteende skulle det vara oförståeligt att så många människor utsätter sig för de risker som tobaksrökning medför. Hela kroppen omfattas.

 • Rökare får sämre hy (grådaskig ton och acne)
 • Tobak påverkar tänderna, som blir gula
 • Rökare får torrare mun och dålig andedräkt
 • Rökning kan ge sömnbesvär (då kroppen vill ha tobak även på natten)
 • Rökning ökar risken för sjukdomen MS (Multipel skleros)
 • Rökare får sämre kondition då rökning sliter på lungorna
 • Rökare får sämre blodcirkulation och oftare hudsjukdomar
 • Rökning ökar risken för lungcancer, cancer i urinblåsan och matstrupscancer
 • Rökning ökar risken för astma och kol (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)
 • Rökning ökar risken för hjärtinfarkt och stroke
 • Rökning ökar risken för benskörhet
 • Rökning ökar risken för alzheimerdemens

Den Rebelliska Rökaren och Tobaksbarnen som betalar priset
Samtidigt som många unga tror att de gör uppror mot vuxenvärlden med sin rökning odlas tobak i över 100 länder runt om i världen. På många av dessa tobaksplantage arbetar barn, vissa så unga som 6 år, under inhumana förhållanden.

Få industrier utnyttjar sina arbetare så mycket som tobaksindustrin. Samtidigt som de största tobaksbolagen tjänar upp emot 300 miljarder per år, tjänar många av barnen som arbetar på tobaksodlingar inte ett öre. De räknas inte ens in i statistiken över barnarbetare, då de ses som tillfällig hjälp till sina föräldrar och därför inte officiellt har en anställning.

Barn som tvingas arbeta på tobaksodlingar saknar helt rättigheter, samtidigt som de får i sig en nikotinmängd motsvarande 55 cigaretter i kroppen varje dag. Detta bara genom att ta i och vistas nära tobaksplantorna. De tvingas också använda väldigt skadliga bekämpningsmedel för att vattna fälten. Medlen fräter strupen på många barn och är dödliga.

Miljöaspekter
Skog
Omkring 200 000 hektar skog skövlas varje år till förmån för tobaksindustrin, en yta motsvarande Gotland. Den mark som tobaken odlas på töms på näring och kan inte återhämta sig biologiskt.

Fimpar
I Sverige slängs omkring en miljard fimpar per år, det innebär omkring 80 procent av all nedskräpning i offentliga miljöer.

Ungas empati
Unga är djupt empatiska. En majoritet av dem säger att de vill avstå tobak efter föreläsningen “Tobaksbarn – 50 kr och barnarbete på köpet” som tillhandahålls av A Non Smoking Generation och når 60 000 elever per år genom att besöka högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige. Där berörs allt ifrån miljöaspekter i tobaksbolagen till tobaksbarnens liv. Föreläsningen är kostnadsfri och går att boka in via skolor. Se längst ned på sidan för kontaktinformation.

Hur märker du att ditt barn röker?
Det finns några tecken du kan hålla utkik efter:

 • Luktar ditt barns kläder rök?
 • Tuggar ditt barn oftare tuggummi eller använder halstabletter?
 • Tar ditt barn sena och regelbundna kvällspromenader?
 • Anar du ett mer omsorgsfullt användande av tandborsten?
 • Har du hittat tändare, cigaretter eller snus?

Slutligen, fråga om du undrar. Prata generellt om tobak för att öppna samtalsklimatet.

Jag röker själv – hur kan jag påverka mitt barn till att avstå tobak?
Det kan kännas uppgivet att övertyga sina barn att avstå dåliga vanor man själv har. Men vänd hellre ditt beroende till en fördel för konversationen – du om någon vet ju nackdelarna med tobak. Var ärlig och berätta hur rökningen påverkat dig och försök känna förståelse för ditt barns oro och tankegångar. Kanske kan ni gemensamt stötta och förebygga tobaksbruk i hemmet? Kanske kan ni komma överens om att du slutar med ditt tobaksbruk om ditt barn samtidigt lovar att inte börja?

Så pratar du med ditt barn om tobak
Lyssna
Lyssna på ditt barn och var genuint intresserad av vad hen har att säga. Förminska inte ditt barn, utgå istället från att hen har en tanke med tobaksbruk. Vad tror hen att man har att vinna från att bruka tobak? Röker någon i skolan, i så fall varför? Om ditt barn har en positiv inställning till tobak och blivit drabbad av grupptryck exempelvis – fråga barnet: “Vad vinner du på att röka?”. Ha ett öppet sinne utan att tappa din auktoritet.

Retorik – hur pratar du?
Tänk på hur du uttrycker dig under samtalet med ditt barn.“Jag vill inte att du skadar dig själv och din kropp, för jag bryr mig om dig.” fungerar förmodligen bättre än “Jag förbjuder dig från att röka!”. Oftast fungerar omtanke bra och landar rätt, men du är den som känner ditt barn bäst.

Var en stöttepelare  
Se samtalet som en möjlighet att berätta hur du själv ser på rökning, snusning och droger – som har ett nära samband. Försök att lägga upp samtalet på ett sätt som ger ditt barn egna, konkreta argument för att stå emot tobak.

 • Hänvisa till förebilder som inte röker och snusar.
 • Berätta hur dyrt det är att röka eller snusa.
 • Prata om hur ditt barn kan förhålla sig till kompisar som röker eller snusar.
 • Berätta att tobak påverkar utseendet, ger dålig hy, sämre kondition, fula tänder och dålig andedräkt.
 • Betona självständigheten som följer av att inte använda tobak. Var öppen, engagerad och uppmuntrande.
 • Berätta om tobaksbarnens situation och tobaksbolagens marknadsföring gentemot unga.
 • Var tydlig med att du inte vill att ditt barn ska börja röka eller snusa.

Vad har samhället för ansvar?
Skolan och fritidsverksamheten har ett ansvar att se till att ditt barn har en tobaksfri skoltid och inte utsätts för rökning eller passiv rökning. Om du är osäker på vad det finns för tobakspolicy i ditt barns skola eller fritidsgård, kontakta personalen.

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i alla lokaler som är avsedda för barn- och ungdomsverksamhet. Likaså är rökning förbjuden på skolgårdar och liknande ytor utomhus i anslutning till barn- och ungdomsverksamheter, till exempel på förskolors innergårdar och utanför fritidsgårdar.

Rökförbudet inomhus och på skolgården gäller dagtid som kvällstid enligt den svenska tobakslagen, och ansvaret för att lagen följs ligger hos den som är ansvarig för enheten, till exempel rektor/skolledare.

Åldersgränsen för inköp av tobak är 18 år men trots detta köper omkring 80% av barn i årskurs 9 tobak i kiosker. Omkring 40% av barn i årskurs 9 köper tobak i en närbutik. Här har affärerna ett ansvar att följa lagen och neka barn köpa tobak i deras butiker.

Hur kan du påverka omgivningen?
Vad har affärerna i närområdet för tobakspolicy? Du vet nu att det är lag på att de ska ta tobaksfrågan på allvar. Nästa gång du handlar mat, tankar bilen eller köper något i kiosken, fråga om och hur noga de är med att kontrollera 18-årsgränsen vid köp av tobak.

Ta reda på om vad som händer om ett barn röker eller snusar utanför fritidsgården. Struntar fritidsledarna i det eller kontaktar de föräldrarna? Även på fritidsgården handlar det om ett förhållningssätt, som du och de andra föräldrarna har makt och rätt att påverka. Finns det inte några riktlinjer för hur tobak förbjuds i lokalerna och i närheten – föreslå att de jobbar fram en.

 

Hjälp oss hjälpa
Vill du hjälpa oss förhindra att barn och ungdomar börjar använda tobak? Bidra via PG: 90 1979-5 eller BG: 901- 9795. Eller swisha din gåva till 123 90 1979 5.

Behöver du hjälp
Om ditt barn har börjat röka eller snusa och du känner dig osäker på hur du bäst ska gå till väga – ring eller skriv till oss på A Non Smoking Generation. Vi hjälper dig gärna eller hänvisar till www.slutarokalinjen.org

A Non Smoking Generation
Box 55512
102 04 Stockholm

Telefon 08-10 93 00

 

Föräldramaterial
Vi har tagit fram ett material i syfte att ge dig som förälder argument och kunskap om hur du kan påverka. Materialet ”Ditt nej gör stor skillnad” är för dig som känner oro över att ditt barn ska eller redan har börjat röka. Många tror att det inte spelar någon roll vad man säger, men faktum är att föräldrar har större inverkan än många tror. Flertalet studier visar ett tydligt samband mellan ditt ställningstagande som förälder och om ditt barn röker.


”Ditt nej gör stor skillnad”
kan laddas ner gratis här eller beställas i tryckt form här.

Tobaksbarn visar ett annorlunda perspektiv på tobak, som vi av erfarenhet vet, verkligen berör ungdomar.

Om du vill veta mer, kontakta oss gärna på:

info@nonsmoking.se

Tillbaka till toppen