Tobak och unga – Vad kan jag som förälder göra för mitt barn?

Att bli beroende av tobak går väldigt fort – fortare än vad de flesta tror. Ungdomar som fastnar i tobaksfällan har ofta en föreställning om att de kan sluta när de vill. En snabb upptäckt om ditt barn börjat experimentera med tobak är därför av största vikt – A Non Smoking Generation kan hjälpa dig som förälder med argument och stöd för att påverka att ditt barn förblir tobaksfritt.

En sammanslagning av flera studier visar att:

 • 10 % av barnen börjar röka vars föräldrar inte röker och säger nej till rökning.
 • 12 % röker vars föräldrar själva röker och säger nej till rökning.
 • 26 % röker vars föräldrar inte röker och tillåter rökning.
 • 38 % röker vars föräldrar också röker och tillåter rökning.

Hur pratar man med sin tonåring om rökning?
Samtidigt som 45 personer börjar röka varje dag i Sverige och varannan rökare dör till följd av sin rökning, står många föräldrar handfallna när de ser en cigarett ramla ur barnets jackficka. Gör det överhuvudtaget skillnad att säga ifrån när man märker att ens barn brukar tobak – eller får det motsatt effekt?

Statistiken ger oss som sagt svar: av barn med föräldrar som säger nej till tobak röker bara var tionde, jämfört med gruppen barn som har föräldrar som inte bryr sig om sitt barns tobaksanvändande, där långt över var tredje barn röker. Men hur pratar man med sin tonåring om rökning? Hur säger man åt sina barn att aldrig börja röka när man kanske röker själv?

Den här sammanställningen är till för att hjälpa just dig med alla dessa frågor. Vi vill guida dig igenom argumenten ditt barn kommer med, och lära dig ge rätt svar. I denna handbok får du metoder för hur du kan bryta en vana innan det blir ett beroende, samt hur du behöver prata om tobak med ditt barn.

Fortsätt läsa för att bli mer redo för det viktiga tobakssamtalet med just ditt barn!

Varför börjar unga röka?
Under 2016 gjorde A Non Smoking Generation en undersökning med Novus där ungdomar frågades ut anonymt där vi undersökte varför unga börjar röka och deras attityder till rökning. Här kan du läsa hela rapporten från undersökningen.

Kompisar och grupptryck          
1 av 3 unga under 18 år har testat att röka. Den absoluta majoriteten, såväl pojkar som flickor, uppger att det beror på orsaker som kompisars påverkan och viljan att passa in, alltså grupptryck. Vi kan därför dra slutsatsen att rökning smittar. Rökning är ett socialt beteende som man lär sig i skolan, fritidsgården, ute bland kompisarna, men främst genom kompisgruppen.

Psykisk ohälsa
Många unga uppger att ens mentala mående påverkar i stor grad huruvida man börjar röka eller inte. Här skiljer sig det åt mellan kön, medan 2 av 3 unga tjejer säger att mental ohälsa leder till rökning håller mycket färre killar med. Samtidigt uppger fler killar att deras föräldrar pratat med dem om rökning.

Idoler
Tobaksbolagen har barn som närmar sig myndig ålder som en av sina viktigaste målgrupper, eftersom de flesta som börjar röka är mellan fjorton till arton år. Därav har de länge använt kända förebilder för unga som förespråkare av deras produkter och ansikten utåt i diverse kampanjer. Det har dessvärre fungerat, 40% av unga uppger att en anledning till att börja röka är att de har förebilder som använder tobak.

Föräldrars bristande stöd
1 av 4 unga har föräldrar som inte pratat med sina barn om rökning överhuvudtaget.

Kanske tror vissa föräldrar att ett samtal om tobak bara leder till att barnen bara får en starkare anledning till att röka, genom att de då skulle använda rökningen som en rebellisk handling. Statistiken säger dock annorlunda.

Av föräldrar som förbjudit sina barn från att röka röker bara var tionde barn, för att jämföra med föräldrar som:

 1. Inte röker själva men tillåter att deras barn röker (nästan var tredje röker)
 2. Röker själva och tillåter att deras barn röker (nästan varannan)

Varannan ung tjej och nästan varannan ung kille säger att bristande stöd från föräldrar är en avgörande faktor till att börja röka eller inte.

Önskan om att protestera och provocera
Över var tredje ung uppgav att unga börjar röka för att de vill protestera eller provocera genom sin rökning. Kanske vill man protestera mot föräldrar eller lärarkåren, och visar sin självständighet eller dylikt med sin cigarett. Tobaksbolagen marknadsför cigaretter som en nyckel till frihet och makt – när tobak i själva verket binder människor till ett ångestfyllt, ekonomiskt ofördelaktigt, och djupt skadligt beroende.

Tobaksfakta

Ekonomi
Tobakens effekter är många. Finansiellt skadar det ekonomin enormt; genomsnittsrökaren lägger omkring 18 000 kronor per år på endast cigaretter.

Men det rubbar mer än den individuella människan: tobaken kostar Sverige i 30 miljarder i exempelvis sjukhuskostnader, sjukskrivningar, med mera.

Den fysiska hälsan
Bara i Sverige dör 12 000 personer på grund av tobak. I hela världen är siffran mycket större: 6 miljoner människor världen över dör varje år på grund av tobakens effekter. Statistiskt sett dör omkring varannan rökare på grund av sin rökning.

Vore inte rökning ett socialt accepterat beteende vore det oförståeligt att så många människor utsatte sig för de symptom kroppen riskerar att drabbas av på grund av tobak. Hela kroppen omfattas.

 • Rökare får sämre hy (grådaskig ton och acne)
 • Tobak påverkar tänderna, som blir gula
 • Rökare får torrare mun och dålig andedräkt
 • Rökning kan ge sömnbesvär (då kroppen vill ha tobak även på natten)
 • Rökning ökar risken för sjukdomen MS (Multipel skleros)
 • Rökare får sämre kondition då rökning sliter på lungorna
 • Rökare får sämre blodcirkulation och oftare hudsjukdomar
 • Rökning ökar risken för lungcancer, cancer i urinblåsan och matstrupscancer
 • Rökning ökar risken för astma och kol (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)
 • Rökning ökar risken för hjärtinfarkt och stroke
 • Rökning ökar risken för benskörhet
 • Rökning ökar risken för alzheimerdemens

 

Den Rebelliska Rökaren och Tobaksbarnen som betalar det högsta priset
Samtidigt som många unga tror att de gör uppror mot vuxenvärlden med sin rökning odlas tobak i över 100 länder runt om på jorden. I många av dessa tobaksplantage arbetar barn, vissa så unga som 6 år, under inhumana förhållanden.

Få industrier utnyttjar sina arbetare så illa som tobaksindustrin. Samtidigt som de största tobaksbolagen tjänar nästan 300 miljarder per år, tjänar många av barnen arbetandes på tobaksodlingar inte ett korvöre. De räknas inte ens i statistiken över barnarbetare i världen, då de ses som tillfällig hjälp till sina föräldrar och därför inte officiellt har en anställning.

Rättigheter som barnen som tvingas arbeta på tobaksodlingar har är obefintliga. De finns inte. Barn tvingas få in nikotinmängd motsvarande 55 cigaretter i kroppen dagligen genom arbetet på fältet. Bara genom att ta i och vistas nära plantorna. Om det inte vore nog tvingas de även använda djupt skadliga bekämpningsmedel till att vattna fälten med, som fräter strupen på många barn och är dödligt.


Miljöaspekter

Skog
Omkring 200 000 hektar skog skövlas varje år bara för tobaksindustrin. Med andra ord en yta motsvarande Gotland. Den mark som tobaken odlas på töms på näring och går inte att användas till annat.

Fimpar
I Sverige slängs omkring 1 miljard fimpar per år, och det innebär omkring 80% av all nedskräpning i offentliga miljöer.

Ungas empati
Unga är djupt empatiska, och en majoritet rapporterar att de vill avstå tobak efter föreläsningen “Tobaksbarn – 50 kr och barnarbete på köpet” som tillhandahålls av A Non Smoking Generation och når 60 000 elever per år genom att besöka högstadie- och gymnasieskolor Sverige runt. Där berörs allt ifrån miljöaspekter i tobaksbolagen till tobaksbarnens liv. Föreläsningen är kostnadsfri och går att boka in via skolor. Se längst ned på sidan för kontaktinformation.

Hur märker du att ditt barn röker?
Det finns några tecken du kan hålla utkik efter:

 • Luktar ditt barns kläder rök?
 • Tuggar ditt barn oftare tuggummi eller använder minttabletter?
 • Tar ditt barn sena och regelbundna kvällspromenader?
 • Anar du ett mer omsorgsfullt användande av tandborsten?
 • Har du hittat cigaretter eller snus?

Slutligen, fråga om du undrar. Prata generellt om tobak för att öppna samtalsklimatet.

Jag röker själv – hur kan jag påverka mitt barn till att avstå tobak?
Det kan kännas uppgivet, att övertyga sina barn att avstå dåliga vanor man själv har. Men vänd hellre ditt beroende till en fördel för konversationen – du om någon vet ju nackdelarna med tobak. Var ärlig och berätta hur rökningen påverkat dig negativt och försök känna förståelse för ditt barns oro och tankegångar. Kanske kan ni gemensamt stötta och förebygga tobaksbruk i hemmet? Kanske kan ni komma överens om att du slutar med ditt tobaksbruk om ditt barn samtidigt lovar att aldrig börja?

Så pratar du med ditt barn om tobak

Lyssna
Lyssna på ditt barn och var genuint intresserad av vad hen har att säga. Förminska inte ditt barn, utgå ifrån att hen har en tanke med tobaksbruk. Vad tror hen att man har att vinna från att bruka tobak? Röker någon i skolan, i så fall varför? Om ditt barn har en positiv inställning till tobak och blivit drabbad av grupptryck exempelvis – fråga barnet: “Vad vinner du på att röka?”. Ha ett öppet sinne utan att tappa din auktoritet.

Retorik – hur pratar du?
Tänk på din retorik under samtalet. Vad kommer fungera bäst: “Jag förbjuder dig från att röka!”, eller “Jag vill inte att du skadar dig själv och din kropp, för jag bryr mig om dig.”? Vad fungerar för ditt barn? Oftast fungerar omtanke bra och landar rätt, men du är den som känner ditt barn bäst.

Var en stöttepelare  
Se samtalet som en möjlighet att berätta hur du själv ser på rökning, snusning och andra droger – som har ett nära samband. Försök att lägga upp samtalet på ett sätt som ger barnet egna, konkreta argument att stå emot tobak med.

 • Prata om förebilder som inte röker och snusar.
 • Prata om hur dyrt det är att röka eller snusa.
 • Prata om hur ditt barn ska förhålla sig till kompisar som röker eller snusar.
 • Prata om hur tobak påverkar utseendet, dålig hy, sämre kondition, fula tänder och dålig andedräkt.
 • Betona självständigheten som följer av att inte använda tobak. Var öppen, engagerad och uppmuntrande.
 • Berätta om tobaksbarnens situation och tobaksbolagens marknadsföring gentemot unga.
 • Var tydlig med att du inte vill att ditt barn ska börja röka eller snusa.

Vad har samhället för ansvar?
Skolan och fritidsverksamheten har ett ansvar att se till att ditt barn har tobaksfri skoltid och inte utsätts för rökning eller passiv rökning. Om du är osäker över vad det finns för tobakspolicy i dina barns skolor eller fritidsgård, kontakta personalen.

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i alla lokaler som är avsedda för barn- och ungdomsverksamhet. Likaså är rökning förbjuden på skolgårdar och liknande ytor utomhus i anslutning till barn- och ungdomsverksamheter, till exempel på förskolors innergårdar och utanför fritidsgårdar.

Rökförbudet inomhus och på skolgården eller motsvarande gäller dagtid som kvällstid enligt den svenska tobakslagen, och ansvaret för att lagen följs ligger hos den som är ansvarig för enheten, till exempel rektor/skolledare.

Åldersgränsen för inköp av tobak är 18 år men trots detta köper omkring 80% av barn i årskurs 9 sin tobak i kiosker. Omkring 40% av barn i årskurs 9 köper sin tobak i en närbutik. Här har affärerna ett ansvar att inte bryta mot lagen utan vägra låta barn köpa tobak i deras butiker.

Hur kan du påverka omgivningen?
Vad har affärerna i närområdet för tobakspolicy? Du vet nu att det är lag på att de ska ta tobaksfrågan på allvar. Nästa gång du handlar mat, tankar bilen eller köper något i kiosken, fråga om och hur noga de är med att kontrollera 18-årsgränsen vid köp av tobak.

Ta reda på om vad som händer ifall ett barn röker eller snusar utanför fritidsgården. Struntar fritidsledarna i det eller ringer de till er föräldrar? Även på fritidsgården handlar det om ett förhållningssätt – som du och de andra föräldrarna har makt och rätt att påverka. Finns det inte några riktlinjer för hur tobak förbjuds i lokalerna och i närheten – föreslå att de jobbar fram en.

 

Hjälp oss hjälpa

Vill du hjälpa oss förhindra att barn och ungdomar börjar använda tobak? Bidrag via PG: 90 1979-5 eller BG: 901- 9795. Du kan även swisha din gåva till 123 90 1979 5.

Behöver du hjälp
Om ditt barn har börjat röka eller snusa och du känner dig osäker på hur du bäst ska gå till väga – ring eller skriv till oss på A Non Smoking Generation. Vi hjälper dig gärna eller hänvisar till www.slutarokalinjen.org

A Non Smoking Generation
Box 55512
102 04 Stockholm

Telefon 08-10 93 00

 

 

Föräldramaterial
Vi har tagit fram ett material i syfte att ge dig som förälder argument och kunskap om hur du kan påverka. Materialet ”Ditt nej gör stor skillnad” är för dig som känner oro över att dina barn ska eller redan har börjat röka. Många tror att det inte spelar någon roll vad man säger, men faktum är att föräldrar har större inverkan än många tror. Flertalet studier visar ett tydligt samband mellan ditt ställningstagande som förälder och om ditt barn röker.


”Ditt nej gör stor skillnad”
kan laddas ner gratis här eller beställas i tryckt form här.

På sajten Tobaksnolla hittar du också en hel del andra bra länkar, bland annat sluta röka- och snusatips.

Tobaksbarn visar ett annorlunda perspektiv på tobak, som vi av erfarenhet vet, verkligen berör ungdomar.

Om du vill veta mer, kontakta oss gärna på:

info@nonsmoking.se

Tillbaka till toppen