Här har vi samlat länkar med både fakta och nyhetsuppdateringar inom tobaksfrågan.

 

Tobaksfakta
www.tobaksfakta.se

Här hittar du den senaste informationen om vad som händer i tobaksfrågan, både i Sverige och världen.

 

Lär dig mer om tobaksodlarnas globala påverkan
www.tobaksbarn.se

Här hittar du fakta, lektionsupplägg och elevmaterial om hur tobaksodling och tobaksproduktion påverkar låg- och medelinkomstländers utveckling, och hur barn och fattiga familjer utnyttjas för att producera billig tobak.

 

Drugnews
www.drugnews.se

Nyhetsbyrå som fokuserar på Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak.

 

Centralförbundet för alkohol- & narkotikaupplysning
www.can.se

Statistik och undersökningar om Alkohol, Narkotika och Tobak.

 

Drugsmart
www.drugsmart.se

Här hittar du fakta om alkohol, narkotika och tobak, vad som händer i kroppen när man använder olika sorters droger och annan fakta.

 

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för god folkhälsa, utvärderar effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följer hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. Genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främjar de hälsa och förebygger sjukdomar och skador. Särskild vikt fästs vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

 

WHO
www.who.int/tobacco

Världshälsoorganisationens officiella hemsida.

 

Sluta röka & snusa
www.slutarokalinjen.org

Tips och hjälp för hur man kan sluta med tobak.

 

Tillbaka till toppen