A Non Smoking Generation har nästan 40 års erfarenhet av arbete med tobak och ungdomar. Vi har genom åren, tillsammans med forskare och experter, genomfört flera utvecklingsarbeten som bidragit starkt till effektivare tobaksförebyggande metoder och arbetssätt i Sverige.

Vårt fokus ligger på att ungdomar inte ska börja, det vill säga, de ska själva välja bort tobak. Vi har utifrån vår långa erfarenhet, en bred kunskap om ungdomars synpunkter och tankar kring tobak. Vi arbetar också ständigt för att ytterligare utöka denna kunskap. Att stå på ungdomarnas sida och att föra deras talan i tobaksfrågan kan vi stolt säga att vi gör varje dag, året om.

Att tycka tobaksfrågan är viktig är vi långt ifrån ensamma om, men vi stöter ofta på vuxna som känner att de fastnat eller vill uppdatera sina argument och tankesätt. Vi hjälper er gärna!

Alla som befinner sig i ungas närhet har en möjlighet att påverka dem till ett tobaksfritt liv.

Här till höger kan du klicka dig vidare och läsa mer om hur vi på A Non Smoking Generation kan stötta er i skolan, eller dig som förälder, när det gäller att hålla barn och ungdomar tobaksfria.

Tillbaka till toppen