A Non Smoking Generation

Full 11
Tobak ökar bland unga
Ungdomar behöver din hjälp att säga nej.
Full  11
Full 22
Tobak ökar bland unga
Barn och unga har rätt till en tobaksfri miljö.
Full  22
Full 3
Tobaksfrågan
Tobak motverkar samtliga globala hållbarhetsmål.
Full 3
previous arrow
next arrowAKTUELLT


Image

10-ÅRSJUBILEUM FÖR PROJEKTET "TOBAKSBARN"


Över de senaste tio åren har vi inspirerat och engagerat 230 000 fantastiska elever genom vår föreläsning "Tobaksbarn", där vi uppmärksammar tobak ur ett globalt perspektiv.

Ett stort tack till alla som har gjort denna turné möjlig: elever, finansiärer, föreläsare, projektledare och våra andra fantastiskt supporters! Ni är alla hjältar och vi är otroligt tacksamma för ert ovärderliga stöd! Ett särskilt tack till ForumCiv som har finansierat projektet under de flesta åren samt Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden som möjliggjorde årets föreläsningsturné.https://nonsmoking.se/aktuellt/lediga-jobb/

A NON SMOKING GENERATION FINNS NUMERA PÅ TIKTOK!


Äntligen har vi etablerat oss på TikTok för att nå ut till en ännu bredare och yngre målgrupp. Följ oss på @nonsmokinggeneration för både underhållande och informativt innehåll!


https://nonsmoking.se/wp-content/uploads/2023/10/nar-ska-barns-halsa-prioriteras-.pdf

NY NOVUSRAPPORT: "NÄR SKA BARNS HÄLSA PRIORITERAS?"

Andelen unga som anser att det är lätt för minderåriga att få tag på vitt snus och e-cigaretter fortsätter att öka samtidigt som unga exponeras för tobaksreklam med oförminskad kraft. Kunskapen om nikotinets hälsorisker och hur tobak motverkar miljö och mänskliga rättigheter är fortsatt låg och nu krävs krafttag för att vända den negativa utvecklingen. Det visar årets rapport från A Non Smoking Generation. Detta delar Via TT i ett pressmeddelande. Nyheter


Fler nyheter