A Non Smoking Generation

Full 11
Tobak ökar bland unga
Ungdomar behöver din hjälp att säga nej.
Full  11
Full 22
Tobak ökar bland unga
Barn och unga har rätt till en tobaksfri miljö.
Full  22
Full 3
Tobaksfrågan
Tobak motverkar samtliga globala hållbarhetsmål.
Full 3
previous arrow
next arrowAKTUELLT


https://eci.ec.europa.eu/029/public/#/screen/home

EU-PROJEKT: EN MILJON RÖSTER FÖR EN TOBAKSFRI GENERATION


De europeiska organisationerna European Network for Smoking and Tobacco Prevention och No Fumadores har tillsammans med organisationer från 15 europeiska länder initierat ett EU-projekt för att samla in en miljon röster för en tobaksfri generation och ett tobaksfritt Europa. A Non Smoking Generation har fått huvudansvaret att driva projektet och namninsamlingen i Sverige. Läs mer och skriv under här.Image

NU ÖPPNAR ANSÖKAN FÖR VÅR FÖRELÄSNING: “TOBAKSBARN - BARNARBETE I NY FÖRPACKNING"


För tionde året i rad erbjuder vi en kostnadsfri föreläsning – om hur tobak hotar global hållbar utveckling – till högstadie- och gymnasieskolor runtom i Sverige. I enkätundersökningen 2022 uppgav hela 95% av tillfrågade elever att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. Och nu är ansökan öppen för hösten 2023! Läs mer om projektet samt hur du ansöker om en föreläsning här!https://nonsmoking.se/wp-content/uploads/2023/01/novusrapport-2022-den-nya-generationen-nikotinister.pdf

NY NOVUSRAPPORT: DEN NYA GENERATIONEN NIKOTINISTER


För sjätte året i rad har vi låtit Novus undersöka ungas och allmänhetens attityder till tobak. Resultaten har sammanställts i rapporten Den nya Generationen Nikotinister, som bland annat visar varför unga börjar använda tobak och nikotin, samt vad som krävs för att förebygga tobaksbruk bland unga. Bara med rätt och tillräcklig kunskap på plats kan vi staka ut vägen mot en helt tobaksfri generation. Med denna rapport hoppas vi bidra till ökad kunskap och en handlingsplan framåt. Läs den här.


Nyheter


1 april 2023

1 april: No Nico-Pearls

Nyheter

April april! Vi kommer aldrig sälja några nikotinprodukter, men vi kommer alltid fortsätta vårt arbete med att blotta tobaksindustrins fula metoder och aggressiva marknadsföring riktad mot unga. Fler än nio av tio tobaksbrukare börjar...

Fler nyheter