intern och extern inspirationsspridning

Vi är snart inne i mitten av vecka 9 vilket inte bara innebär sportlov för ungdomarna i Stockholm utan även vidareutbildning för NSGs alla inspiratörer. Erfarenhetsutbyte och ny kunskap fylls de med innan de är redo att åka hem igen och fortsätta inspirera och stärka ungdomar till ett tobaksfritt liv. Idag har även Hanna, inspiratörsansvarig, varit i Härnösand och föreläst …

Uppiggande läsning

Det är alltid lika härligt när man läser om skolor eller andra aktörer som inser vad man kan vinna på att tänka förebyggande. Katedralskolan i Uppsala inleder efter sportlovet ett stort arbete för att lyfta tobaksfrågan. Det härliga är att man tänkt till ordentligt, man gör inte bara ett nedslag utan planerar att arbeta struturerat med frågan samt att lyfta …

Kvällsaktivitet x 2

Fettisdagen till ära har vi haft dubbla kvällsaktiviteter. Undertecknad har varit och pratat ungdomar och tobak hos SlutaRökaLinjen och också haft diskussioner hur de kan nå även en yngre målgrupp. Det är viktigt för oss att det finns slutaröka alternativ anpassade för unga. Niclas och Hanna har startat upp vårt samarbetsprojekt med stadsdelen Skärholmen. Under kvällen har all fritidsgårdspersonal fått …

Världscancerdagen på Berns

Idag den 4 februari är det Världscancerdagen. Nätverket mot cancer anordnade ett heldagsseminarie på Berns där tobaksförebyggande arbete lyftes som en viktig komponent för att förebygga cancer. Undertecknad deltog i förmiddagens workshop om hur vi når ett rökfritt samhälle. Många olika idéer kom upp men starkast var framförallt att unga är den viktigaste målgruppen. 9 av 10 börjar röka i …