Vad gör ditt barn på rasten?

Varje dag börjar 45 ungdomar att röka. Ingen börjar för att det är gott. Få avstår för att det förstör hälsan eller får dem att lukta illa. Tryck och påverkan från kompisar, mode, reklam, film och annat vinner ofta över tjatiga motargument. Men du som föräldrar är ändå viktig både som förebild och normsättare. Vi vet att rökning och tobaksbruk …

Guldfimpen går till …

Idag har undertecknad varit i södra Sverige och delat ut Guldfimpen. Guldfimpen är en utmärkelse som tilldelas en person eller en organisation som på ett framgångsrikt sätt arbetar tobaksförebyggande riktat till barn och ungdomar. Priset har tidigare delats ut till ICA-handlaren Mats Calla i Umeå och till TV4-journalisten Jonas Alsgren.   Denna gång gick utmärkelsen till rektor Pär Jonsson på …

Unga och Tobak i Uppsala

Idag har vi varit på nätverksmöte i Uppsala arrangerat av Uppsala Län. Representanter från skola, näringsliv, kommunen, polis och tull. Uppsala län vill skapa en plats för alla dessa människor och organisationer, som arbetar förebyggande mot samma mål, att utbyta erfarenheter med varandra och skapa samarbeten för att nå större framgång. Ingen vill ju att unga ska börja med tobak …