Krossande majoritet vill slippa tobaksreklam

I dag släpptes Cancerfondsrapporten 2014 där Cancerfonden bland annat har tittat på hur svenska folket ställer sig i olika tobakspolitiska frågor. Resultatet är slående – närmare 80 procent anser att ett förbud mot cigarettskyltning i butiker är ett bra förslag! Undersökningen visar även att svenska folket är positiva till att höja tobaksskatten. Ett incitament som skulle kunna få färre unga …