Försäljningen av e-cigaretter regleras

Förvaltningsrätten har fastslagit att Läkemedelsverket gjorde rätt när det förbjöd ett företag i Malmö att sälja e-cigaretter. Domstolen anser att e-cigaretter med nikotin är att likställa med läkemedel. Det är ett välkommet beslut. Enligt undersökningen Skolelevers drogvanor, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) nyligen presenterade, uppgick andelen som använt e-cigaretter under de senaste 12 månaderna både i årskurs 9 …

En av fem i både grundskolan och gymnasiet har använt e-cigaretter

Andelen ungdomar som röker har minskat. Samtidigt har knappt 20 procent i både årskurs 9 och i gymnasiets år 2 använt e-cigaretter under de senaste 12 månaderna. Och 31 procent av eleverna i årskurs 9 som har använt e-cigaretter har inte använt vanliga cigaretter. Läs mer om detta i CAN:s nya rapport om ungdomars drogvanor.