Färre skolelever röker

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har i dagarna presenterat 2015 års undersökning av skolelevers drogvanor. Undersökningen visar en tydlig sjunkande trend av tobakskonsumtion i åk 9 och år 2 på gymnasiet vilket är glädjande. Andel rökare 2015: Årskurs 9 9,5 % pojkar 14,4 % flickor Gymnasiets år 2 24,6 % pojkar 27,2 % flickor Andel rökare 2014: Årskurs 9 …

Regeringen skärper tobakslagen

TT rapporterar att den nya lagen innebär bland annat större och tydligare varningsetiketter på cigarettpaketen. Både fram- och baksidan ska kunna användas. Smaksatta cigaretter, som mentolcigaretter, samt vissa tillsatser förbjuds. Dessutom flyttas ansvaret för tillsynen från Konsumentverket till Folkhälsomyndigheten. Läs mer om skärpningarna här.

”Man gör det enklare för barn att börja röka”

En studie från Världshälsoorganisationen WHO visar att människor i utvecklingsländer utsätts för betydligt mer intensiv och aggressiv marknadsföring av tobak än människor i rika länder i väst. Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademien i Göteborg, menar att man gör det enklare för barn att börja röka genom att sälja cigaretter styckvis. Läs mer här.

Ny studie visar att placeringen av tobak i butiker påverkar ungas tobaksvanor

Att ha tobaksvaror utom synhåll i närbutiker minskar avsevärt tonåringars benägenhet till framtida cigarettanvändning jämfört med när tobaksreklam och produkter är synliga , enligt en ny RAND Corporation studie . Forskarna fann en minskning av benägenhet till cigarettrökning på 11 procent när tobaken var dold jämfört med när tobaksprodukterna var synliga bakom kassan. Resultaten publiceras i tidskriften Tobacco Control. Läs …

Föreslår grundlagsändring för neutrala paket

“Det finns skäl att införa neutrala tobaksförpackningar i Sverige. Det anser lagman Göran Lundahl, som leder utredningen av den nationella anpassningen till EU:s tobaksproduktdirektiv plus ett tilläggsdirektiv om bl a neutrala tobakspaket. Nu har han anmält till regeringen att det kan behövas en grundlagsändring för att införa neutrala paket.” “Göran Lundahl gjorde sin anmälan flera månader innan utredningen ska redovisas …

Rökningen ska halveras i Stockholm

Andelen rökare i Stockholms län ska halveras på tio år, från 10 till 5 procent. Det har Alliansen och de rödgröna partierna i landstinget kommit överens om. – Tobaksrökning dödar 3 000 stockholmare i förtid varje år. Vårt mål måste vara att hjälpa så många som möjligt som vill sluta – eller helst aldrig ens börja. Det handlar också om …

Rökning på skolgårdar – trots förbud

En kartläggning visar som Länsstyrelsen i Uppsala har gjort visar att det röks på nästan alla skolgårdar i länet. Tobaksrökning observerades på 24 procent av de undersökta högstadieskolorna samt på 75 procent av gymnasieskolorna. Förekomsten av cigarettfimpar visar dock att det röks på i princip alla skolgårdar. Gymnasieskolorna är bättre än högstadieskolorna på att informera om gällande rökförbud, men har …

Minskad barnadödlighet i England efter rökförbud

“Rökförbud på allmänna platser kan ha förhindrat närmare 1 500 dödfödslar och spädbarnsdödsfall i England under de fyra åren som följde efter att förbudet introducerades. Det visar en studie publicerad i Scientific Reports.” Läs mer här; http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/08/Minskad-spadbarnsdodlighet-efter-rokforbud/