Rökning på skolgårdar – trots förbud

En kartläggning visar som Länsstyrelsen i Uppsala har gjort visar att det röks på nästan alla skolgårdar i länet. Tobaksrökning observerades på 24 procent av de undersökta högstadieskolorna samt på 75 procent av gymnasieskolorna. Förekomsten av cigarettfimpar visar dock att det röks på i princip alla skolgårdar. Gymnasieskolorna är bättre än högstadieskolorna på att informera om gällande rökförbud, men har …