Färre skolelever röker

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har i dagarna presenterat 2015 års undersökning av skolelevers drogvanor. Undersökningen visar en tydlig sjunkande trend av tobakskonsumtion i åk 9 och år 2 på gymnasiet vilket är glädjande. Andel rökare 2015: Årskurs 9 9,5 % pojkar 14,4 % flickor Gymnasiets år 2 24,6 % pojkar 27,2 % flickor Andel rökare 2014: Årskurs 9 …

Regeringen skärper tobakslagen

TT rapporterar att den nya lagen innebär bland annat större och tydligare varningsetiketter på cigarettpaketen. Både fram- och baksidan ska kunna användas. Smaksatta cigaretter, som mentolcigaretter, samt vissa tillsatser förbjuds. Dessutom flyttas ansvaret för tillsynen från Konsumentverket till Folkhälsomyndigheten. Läs mer om skärpningarna här.

”Man gör det enklare för barn att börja röka”

En studie från Världshälsoorganisationen WHO visar att människor i utvecklingsländer utsätts för betydligt mer intensiv och aggressiv marknadsföring av tobak än människor i rika länder i väst. Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademien i Göteborg, menar att man gör det enklare för barn att börja röka genom att sälja cigaretter styckvis. Läs mer här.