“Största tobaksreformen sen krogen blev rökfri”

Gabriel Wikström (Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister) skriver i en debattartikel på Aftonbladet om att regeringen lägger fram en proposition att genomföra EU;s tobaksproduktdirektiv. Här nämns några av åtgärderna; – Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak förbjuds – Krav på kombinerade hälsovarningar – Märkningen av tobaksvarors förpackningar eller själva tobaksvaran får inte innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna …

Förbud mot marknadsföring av tobak i butik minskar ungdomsrökning

I en ny forskningsstudie ser man att förbud mot marknadsföring på försäljningsställen av tobak minskar rökningen bland ungdomar. I forskningsstudien jämfördes 130 länders lagstiftning och marknadsföring. Resultatet av forskningen visar att ungdomsrökningen minskade med i genomsnitt 31% i de länder där man hade förbjudit tobaksreklam i butiker och på andra säljställen.