Kan du hitta mördaren?

I Stockholms Filmfestivals ungdomstidning har vi en annons för att uppmärksamma hur mycket cigaretter som produktplaceras i film och tv. Se annonsen nedan;

Svenska ungdomar mår sämre än våra nordiska grannar

I en internationell studie av skolbarns hälsovanor ser man bland annat att bruket av alkohol och tobak går ned bland Sveriges 15-åringar. Däremot ökar andelen med psykiska besvär om man jämför med andra länder i Europa. Studien genomförs var fjärde år och samordnas av Världshälsoorganisationen, WHO. Läs mer här.