April, april

Varje dag luras ca 45 barn och ungdomar att börja röka. Det kan bara ses som ett underbetyg till hela vuxenvärlden, och JA, du KAN göra något åt det! I dagens Sverige röker i genomsnitt var tredje gymnasieungdom i åk 2. Majoriteten börjar i åk 1. Ny skola. Nya kompisar – eller inte. Det är en ängslig tid när man …