Rökning bland Stockholms unga nedåt

Idag presenterades Stockholms Stads mätning “Stockholmsenkäten” som görs vartannat år i grundskolans årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2. 2014 års undersökning visade att tobaksbruket bland Stockholms unga har minskat stadigt sedan 2010 och denna trend håller i sig. Undantaget är snusandet hos pojkar i åk. 2 på gymnasiet där snusandet ökar något. Flickor röker fortfarande lite mer än pojkar. I …

Andelen rökande elever minskar

Andelen elever som röker cigaretter minskar. I årets undersökning var det tio procent i årskurs 9 som rökte. I år 2 på gymnasiet röker var fjärde elev (24 %), även det en kraftig nedgång. Det framgår av nya siffror från undersökningen Skolelevers drogvanor som presenteras vid ett seminarium i Almedalen idag, skriver CAN i ett pressmeddelande. Så här ser siffrorna …

Ny rapport presenteras

I en ny undersökning anger över hälften i åldrarna 14-18 år att psykisk ohälsa kan vara en orsak att börja röka. 91 procent anger kompisars påverkan som den främsta orsaken till att börja röka. A Non Smoking Generation presenterar fem förslag för att förhindra att ytterligare en generation börjar röka. Läs hela rapporten här; NSG Rapport-Rökning smittar-2016