Ny handbok för att skydda länder från tobaksindustrins inflytande

WHOs kunskapscenter Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) har tagit fram en handbok för implementering av artikel 5.3 i tobakskonventionen. Syftet är att stötta länder med riktlinjer och metoder som hindrar tobaksindustrin från att påverka deras folkhälsopolitik. Tobaksindustrin försöker undergräva de åtgärder som beskrivs i WHOs tobakskonvention genom att påverka länders policyer för tobakskontroll och folkhälsa. GGTC …

Lagrådet säger nej till rökförbud vid entréer

Efter granskning av regeringens förslag om att utvidga rökförbud till fler offentliga platser invänder lagrådet mot att förbudet ska gälla vid entréer till rökfria lokaler. De anser att det blir svårt att hålla någon ansvarig för områden med otydliga gränser. Regeringens nya tobaksproposition innehåller förslag om att utvidga rökförbud till uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser, områden avsedda för kollektivtrafik samt entréer till …

Snus under graviditet ökar risken för tidig spädbarnsdöd

Allt fler blivande mammor använder snus under sin graviditet. Forskning visar att snusandet har en inverkan på barnets hjärta som riskerar leda till plötslig spädbarnsdöd. Antalet kvinnor som röker när de är gravida har minskat. Antalet kvinnor som snusar när de är gravida i vecka 30-32 har däremot blivit mer än dubbelt så många sedan 2006, enligt nya siffror från …

Tydligt samband mellan stresstolerans och risk att börja röka

Unga män med låg stresstolerans riskerar i större utsträckning att börja röka som vuxna, enligt ny forskning som presenteras av SVT Nyheter Örebro. Sambandet verkar även gälla för männens bruk av alkohol och andra droger senare i livet. Risken att börja röka kan vara så mycket som sex gånger större bland unga män med låg stresstolerans. Den ökade risken för …

Lagrådet godkänner punktskatt på e-cigaretter

Regeringen föreslår ett införande av punktskatt på e-cigaretter och andra nikotinprodukter utan tobak. Lagrådet har granskat och godkänt förslaget som ska behandlas i riksdagen den 20 mars. Lagförslaget innebär att vätskor till e-cigaretter ska beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinprodukter utan tobak ska beskattas med 200 kronor per kilogram. De som tillverkar, importerar och säljer dessa produkter …

Event: Tobaksfri på Grand Hotel

Torsdag den 8 februari deltog vi i ett event med Tobaksfri duo för att fira deras 25-åriga tobaksförebyggande arbete. Dagens tema var hållbar utveckling och programmet bestod av exempel från deras framgångsrika arbete runt om i Sverige, föredrag från olika talare, gruppdiskussioner och underhållning. Den engagerande människorättsjuristen Parul Sharma talade under förmiddagen om hållbarhet och ansvar. Hon lyfte fram hur …