USA vill minska mängden nikotin i cigaretter

Ny forskning visar att miljontals amerikaner skulle få lättare att sluta röka om nikotinet i cigaretter begränsas. Läkemedelsmyndigheten i USA vill minska mängden nikotin för att minska antalet nikotinberoende. USA:s livsmedel- och läkemedelsmyndighet FDA (Food and Drug Administration) vill minska mängden nikotin i cigaretter så mycket som möjligt. Resultat från en ny forskarrapport pekar på att en begränsning av nikotinet …

Vi söker nya kollegor!

Gillar du att engagera unga människor? Intresserar du dig för barns rättigheter, miljö eller global hållbar utveckling? Tycker du om att resa? Då är det dig vi söker!  Vi söker nya föreläsare till projektet Tobaksbarn under hösten 2018. Klicka här för mer information om tjänsten och ansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj.

Välkänt varuhus i Danmark slutar sälja tobak

Varuhuset Magasin i centrala Köpenhamn sätter stopp för all tobaksförsäljning. Beslutet fattades utifrån ny forskning som visar att rökningen bland danska ungdomar har ökat. Resultat från en ny undersökning av Sundhedstyrelsen, Danmarks motsvarighet till svenska Socialstyrelsen, visar att dagligrökningen bland danska ungdomar mellan 16 till 24 år har ökat under de senaste fem åren. Som respons på ökningen har varuhuset …

Rökare löper ökad risk för psykos

Ungdomar som röker mycket och ofta riskerar i större utsträckning att drabbas av psykos senare i livet. Risken ökar också om ungdomar börja röka före 13 års ålder, enligt ny forskning från Finland. Unga som röker minst 10 cigaretter om dagen löper ökad risk för psykos. Detta visar Jouko Miettunens forskargrupp i en ny studie som baserats på material från …

Den 17:e världskonferensen om tobak eller hälsa

Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, har i veckan deltagit i den 17:e världskonferensen om tobak eller hälsa. Den 7-9 mars samlades deltagare från mer än 100 länder i Kapstaden, Sydafrika. Den internationella tobakskonferensen anordnas var tredje år i syfte att belysa behovet av kollektiva insatser mot tobak. 2018 års tema är ”Uniting the World for a Tobacco-free …

Internationella kvinnodagen 2018

Alltför ofta speglas tobaksbruk som kvinnlig frigörelse i media, medan det i själva verket är tobaksföretagen som säljer in den bilden för att locka unga tjejer in i tobaksbruk. Tobaksindustrin har länge marknadsfört rökning som ett sätt för kvinnor att uppnå självständighet och framgång. I samband med att kvinnorörelsen växte sig starkare under andra halvan av 1900-talet började tobaksföretagen dessutom …

Få kommuner kontrollerar tobaksförsäljning till minderåriga

12 av Sveriges 20 mest befolkade kommuner genomförde inte kontrollköp av tobak under 2017. Minderåriga köper i stor utsträckning tobak på egen hand i närliggande butiker, avslöjar en kartläggning som gjorts av SVT. Ett kontrollköp görs genom att en person som ser ung ut köper tobak för att undersöka om försäljaren kontrollerar köparens ålder. I SVT:s kartläggning av kontrollköp framkommer att majoriteten …