Reklamfria tobakspaket i Sri Lanka

Sri Lankas regering vill minska tobaksbruket i landet och har därför beslutat att införa standardiserade tobaksförpackningar. Tobaksprodukter kommer endast få säljas i reklamfria paket med oattraktiv färg.   Regeringen uppskattar att 25 000 människor dör varje år på grund av rökning i Sri Lanka. Genom införandet av reklamfria tobakspaket hoppas de kunna minska rökningen med 15 % på fyra år, vilket …

Samband mellan antalet cigaretter och risk för stroke

En ny studie visar att antalet cigaretter påverkar risken för att drabbas av stroke. Amerikanska forskare har gjort en undersökning bland män som är yngre än 50 år och kommit fram till att risken ökar ju mer männen röker.  Det är allmänt känt att det finns ett samband mellan rökning och risken för att drabbas av stroke, men hur antalet …

Earth Day 2018: End Plastic Pollution

Söndag den 22 april är det Earth Day – Jordens dag – 2018. Årets tema är ”End Plastic Pollution” och syftar till att uppmärksamma och stoppa den miljöförstöring som orsakas av plastavfall. Människors inställning och beteende i relation till plast måste förändras för jordens skull. Plast förorenar våra marker och hav, skadar växt- och djurliv samt försämrar vår hälsa. Varje …

Sidas seminarium om human trafficking – the slavery of our time

Den 18 april deltog vi i Sidas seminarium om human trafficking. Trafficking är ett växande problem på grund av fattigdom, konflikt, flyktingströmmar och ojämlikhet. Det förekommer inom tobaksindustrin, där vuxna och barn riskerar att bli utnyttjade för olika syften. Sida anordnar seminarium och bjuder in till diskussion kring utvecklingsfrågor, under samlingsnamnet ”Development Talks”. Temat den 18 april var human trafficking, …

Standardiserade paket i Nya Zeeland försenades av tobaksindustrin

Regeringen i Nya Zeeland föreslog införandet av standardiserade tobaksförpackningar 2012, men lagen stiftades inte förrän 2016. Forskare har studerat processen och dragit slutsatsen att åtgärden försenades på grund av tobaksindustrin som hotade med att stämma regeringen. 2011 meddelade Nya Zeelands regering att de ansluter sig till Tobacco Endgame och arbetar mot målet att bli ett rökfritt land till 2025. När …

EU-domstolens generaladvokat vill behålla snusförbudet

Swedish Match vill häva snusförbudet i EU för att kunna exportera snus till resten av Europa, men EU-domstolens generaladvokat säger nej. Han framhåller att argumentet om att snus skulle minska andelen rökare saknar vetenskapliga belägg, samt att snus riskerar bli en inkörsport till tobak bland unga. EU-domstolens generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe har granskat och sedan avvisat argumenten från Swedish Match …

Regionala kunskapsdagar om tobaksförebyggande arbete

A Non Smoking Generation anordnar regionala kunskapsdagar för att informera om vårt tobaksförebyggande arbete bland unga. Dagarna går av stapeln i höst och syftar till att sprida kunskap om tobak ur flera viktiga perspektiv – med fokus på hälsa och hållbarhet. Vi vill väcka engagemang för att arbeta mer aktivt med tobaksfrågan i skolor, kommuner och länder. Som organisation arbetar …

Human Rights Watch: Tobaksodling skadar barn i Zimbabwe

Människorättsorganisationen Human Rights Watch har publicerat en ny rapport som handlar om tobaksodlingen i Zimbabwe. Undersökningen visar att vuxna och barn utsätts för stora hälsorisker och arbetar under dåliga villkor på tobaksplantage. Den 5 april publicerades rapporten “A Bitter Harvest: Child Labour and Human Rights Abuses on Tobacco Farms in Zimbabwe”. Human Rights Watch har undersökt situationen för tobaksodlare i …

Tobaksprodukter marknadsförs på Facebook trots förbud

Tobaksprodukter marknadsförs och säljs via obetalt innehåll på Facebook, trots att företaget förbjuder den typen av reklam. Detta visar en ny studie som också avslöjar att minderåriga kan få tillgång till tobak genom dessa annonser. Tobaksannonser återfinns ofta på företagssponsrade Facebook-sidor för ledande tobaksvarumärken. Forskare från Stanford University School of Medicine har upptäckt många företeelser som strider mot Facebooks policyer …

Alex & Sigge + A Non Smoking Generation

Fredag den 6 april lanserade Alex & Sigge klädkollektionen ”Barndomsminnen” i samarbete med Stayhard. Ett av plaggen är en tröja med A Non Smoking Generations logga på. En del av intäkterna från försäljningen kommer gå till arbetet för en rökfri generation. A Non Smoking Generations klassiska tröja från 80-talet är en av Sveriges mest sålda t-shirts. I Alex och Sigges …