Farliga smakämnen i e-cigaretter

En ny rapport visar att smakämnen i e-cigaretter kan vara minst lika farliga som nikotin. Idag finns ingen kontroll över e-vätskornas smakämnen som har visats medföra direkta hälsorisker. Sedan e-cigaretter gjorde entré på tobaksmarknaden har de blivit alltmer populära. 40 % av pojkarna på gymnasiet har provat att röka e-cigaretter. SVT Nyheter sammanfattar en ny kunskapssammanställning om e-cigarettbruk som visar …

Snart standardiserade tobaksförpackningar i Kanada

Kanada blir nästa land som lagstiftar om införandet av standardiserade tobaksförpackningar fria från reklam. Detta är en av åtgärderna som regeringen beslutat om för att minska tobaksbruket. Kanadas folkhälsomyndighet Health Canada har fått mandat av regeringen att utforma standardiserade tobaksförpackningar, i form av reklamfria paket i oattraktiv färg med tydliga varningsbilder. Denna åtgärd rekommenderas i WHO:s tobakskonvention i syfte att …

Tobak största hotet mot världens folkhälsa

Statistik från 2015 visar att tobak är den beroendeframkallande drog som bidrar till mest sjukdom och död i världen. Efter det kommer alkohol och illegala droger. Forskare har gjort en kartläggning av olika droger för att studera deras konsekvenser för världens befolkning i form av sjukdom och död. Konsekvenserna mättes i funktionsbaserade levnadsår, vilket motsvarar den förlust av levnadstid som …

Vårseminarium om tobak- och narkotikaindustrin

Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, närvarade den 3 maj vid Uppsala universitet för att delta i U-FOLD:s seminarium om tobak- och narkotikaindustrin. Seminariets fokus var ungas nikotinkonsumtion samt förebyggande insatser. Sedan 2011 anordnar U-FOLD seminarier vid Uppsala universitet, och i år handlade det om utmaningar kring tobaks- och annat drogbruk. Syftet var att belysa kopplingen mellan nikotinberoende …

FN:s barnfond UNICEF manipulerades av tobaksindustrin

Tobaksindustrin har manipulerat FN:s barnfond UNICEF (United Nations Children´s Fund) i över 10 år. En ny undersökning visar att UNICEF:s tobaksförebyggande arbete försämrades i samband med ökat inflytande från stora tobaksbolag mellan år 2003 till 2016. Barns rättigheter hotas på många sätt av tobaksindustrin. Under slutet av 1990-talet gav UNICEF aktivt stöd till tobaksförebyggande initiativ, men stödet minskade från början …