Lagstiftningen släpar efter och riskerar ungas hälsa

Helen Stjerna, A Non Smoking Generation, och Louise Adermark, Sahlgrenska Akademin, skriver i en debattartikel i GP: Nya ”tobaksfria” produkter lockar allt fler ungdomar att använda nikotin. Trots att nikotin är ett potent gift som ger kroniska skador tillåts dessa produkter med spännande smaker att marknadsföras och säljas som godis, helt utan tillståndsplikt och ålderskontroll på internet. Samtidigt visar nya …

Granskning i Malawi: utbrett barnarbete inom tobaksindustrin

Barn i fattiga familjer tvingas arbeta på tobaksodlingar i Malawi, vilket begränsar deras möjligheter att gå i skolan. The Guardian har granskat tobaksindustrin och rapporterar om dess omfattande konsekvenser i serien ”Tobacco: a deadly business”. The Guardian har undersökt tobaksindustrin på tre kontinenter och varit på plats i Malawi, Mexiko och Indonesien för att intervjua barnarbetare. Dessa barn utför skadligt …

Seminarium i Almedalen: Tobaksfri för vår planet?

Få känner till att tobak är ett hot mot en global hållbar utveckling och i en föreläsningsturné delfinansierad av SIDA och Forum Syd informerar vi landets högstadie- och gymnasieelever under en höstturné bestående av ca 200 föreläsningar. Under våren 2018 gjorde vi en studieresa till Malawi och resan har nu resulterat i en rapport som beskriver tobaksindustrins effekter i termer …

Tobaksförebyggande sommarjobb för unga i Skåne

I Höörs kommun under vecka 25 anordnas en utbildningsvecka om tobak för gymnasieelever från olika kommuner i Skåne. Utbildningen är första delen av deras sommarjobb vars syfte är att förebygga tobaksbruk bland unga. A Non Smoking Generation fick äran att leda första dagen där vi informerade om tobak ur många viktiga perspektiv. Länsstyrelsen i Skåne har hämtat inspiration från ett …

Barnkonventionen blir svensk lag

År 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och har sedan dess varit juridiskt bundna att följa dess riktlinjer. Nu har riksdagen beslutat att konventionen ska bli lag så att barnrättsperspektivet får större genomslag i praktiken, skriver Dagens Juridik.   Svensk lagstiftning har setts över flera gånger för att kontrollera att den uppfyller barnkonventionens …

Ökad risk för astma hos barnbarn till rökande mormor

Ny forskning visar att barns risk att drabbas av astma är större om deras mormor rökte under sin graviditet. Detta gäller även om mamman aldrig har rökt och kan vara en bidragande orsak till varför antalet astmatiker inte minskar i samma takt som rökare.   Det är välkänt att rökning under graviditet ökar risken för många sjukdomar hos både mamma och …

BAUHAUS-galans familjefestival

Söndag den 10 juni deltog A Non Smoking Generation i BAUHAUS-galans familjefestival på Östermalms IP. Vilken succé! Familjer köade för att få spela bumperball och många deltog i vår frågesport i hopp om att vinna en Non Smoking-tröja. Termometern visade 31 grader när familjefestivalen startade kl. 12.00 på Östermalms IP, och strax därefter var det full aktivitet med hundratals energifyllda …

EU:s handelsavtal hindrar hälsa och hållbarhet

EU vill främja folkhälsa och rättvis handel, men ingår i handelsavtal för att exportera tobaksprodukter till länder i Latinamerika. Organisationen European Public Health Alliance (EPHA) har skrivit en rapport som uppmärksammar att EU:s handel med tobak motarbetar de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans med andra globala hälsoorganisationer har EPHA skrivit ett brev till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström där de vädjar om att hon …

Tobaksfritt Finland 2030

En arbetsgrupp har fått i uppdrag av den finska regeringen att ta fram en omfattande handlingsplan för att minska bruk av tobak och andra nikotinprodukter i landet. Planen innehåller 44 förslag på åtgärder som ska bidra till att Finland blir tobaksfritt till år 2030. På Tobaksfria dagen den 31 maj presenterades en handlingsplan för ett Tobaksfritt Finland 2030. Planen innehåller …

Tobaksfria dagen 2018

På internationella Tobaksfria dagen den 31 maj var vi på frukostseminarium hos Cancerfonden där Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterade sin senaste rapport Tobaksvanor i Sverige. Rapporten visar att det totala tobaksbruket i Sverige har minskat mellan åren 2003 till 2017. Den totala minskningen beror på att det är färre personer som uppgav att de röker dagligen. Andelen personer som …