Trevlig sommar och semester!

Nu tar vi semesterledigt och är tillbaka i början av augusti. Detta innebär att vi inte kan svara lika regelbundet på mejl eller i telefon, och att beställningar som görs i webbshopen inte kan levereras lika snabbt. Efter semestern tar vi nya tag för att stödja barn och unga till att bli starka, tobaksfria och hälsosamma. A Non Smoking Generation …

Större risk för KOL bland kvinnliga rökare

Antalet kvinnor som dör i KOL har ökat, medan antalet män som drabbas har minskat. Ny forskning, som genomförts med stöd från Hjärt-Lungfonden, visar att orsaken kan vara att kvinnors lungor drabbas hårdare av rökning. Enligt statistik från Socialstyrelsen har antalet kvinnor som dör i KOL ökat med 84 % från 1997 till 2016. Antalet män har minskat med 15 …

”Vidga vyerna i tobaksdebatten!”

Göran Boëthius och Margaretha Haglund från tankesmedjan Tobaksfakta skriver i en opinionstext i Dagens Samhälle: ”Talet om att tobaksindustrin värnar om folkhälsan ekar tomt. Tobaksindustrin och dess ägare älskar inte rökare eller snusare eller e-cigarettrökare eller hälsa – de älskar pengar. Deras enorma inkomster ger dem makt att fortsätta utveckla och marknadsföra beroendeskapande produkter. Alltid ett steg före samhällets ansvariga.” …

Rapport: Den stora tobakslögnen

“Redan 2002 kom de första larmrapporterna om barnarbetet och de usla arbetsförhållandena på tobaksfälten i Malawi. 2007 kom filmen Tobakens Barn som delvis spelades in i Malawi och därefter har rapporterna duggat tätt från tobaksodlingar runt om i världen. Vår förhoppning var att någon utveckling skulle ha skett, men tyvärr konstaterar vi att läget, trots ljusglimtar i enstaka projekt, till …

Tobaksfrågan är en barnrättsfråga

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer driver under 2018 projektet Tobaksfria barn. Utgångspunkten är att barns rätt till tobaksfrihet är vuxnas ansvar. Detta ska uppmärksammas i ett seminarium i Almedalen den 3 juli. 9 av 10 rökare börjar innan de fyller 18 år. Vuxensamhället måste ta sitt ansvar för att skydda barn från tobakens skadeverkningar. I enlighet med …