Budskap från Tobaksbarn sprids över landet

A Non Smoking Generations föreläsare Emelie Rohdén och Jeanette Lindström är inne på turnéns femte vecka med Tobaksbarn. De sprider inte endast viktig kunskap till högstadie- och gymnasieelever, utan ökar dessutom allmänhetens medvetenhet om tobaksindustrins mörka baksida genom kontakter med lokalmedia runtom i landet.   Vid besöket i Mjölby uppmärksammades budskap från Tobaksbarn på Corren.se – Vi har besökt tobaksodlingar i …

Förslag om att förbjuda smaksatta e-cigaretter i USA

Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) i USA har tagit fram ett förslag om att förbjuda försäljning av smaksatta e-cigaretter. Förslaget är ett svar på den ökande användningen av dessa produkter bland ungdomar, och förbudet tros kunna motverka utvecklingen. Tobaksföretaget Juul menar att smaktillsatserna i deras e-cigaretter, såsom mint, frukt- och godissmaker, används för att underlätta för vuxna att sluta röka. Scott …

Tobaksindustrin når unga i sociala medier

Tobaksindustrin betalar kända profiler och influencers av olika slag för att marknadsföra deras produkter. En amerikansk undersökning visar hur den typen av sponsring används för att komma undan lagstiftning och nå ut till unga i sociala medier. Ny forskning visar hur tobaksindustrin marknadsför deras produkter riktat till unga genom att utnyttja sociala medier. Genom att analysera sociala medieflöden i 10 …

Stöd tobaksfritt kostnadsfritt – A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation har inlett ett samarbete med BIGHEART – en app som gör att du enkelt kan göra skillnad i vardagen genom din telefon. När du installerat appen får du se annonser på din låsskärm eller ett kort ögonblick när du öppnar andra appar. Dessa annonser genererar pengar till ditt konto som du sedan kan välja att skänka till vårt arbete för starka och tobaksfria …

Tobaksbarn uppmärksammas i media

Under vecka 38 besöker våra föreläsare Emelie och Jeanette skolor i Östergötland och har uppmärksammats på flera håll i lokalmedia.  Radiointervju i P4 Östergötland: “Empati ska få unga att välja bort tobak” – Vi pratar inte gula tänder och svart lungor utan om tobaksindustrin och om barnarbetet. Så att det här bygger på en solidarisk handling istället, säger Jeanette Lindström, föreläsare, A …

Inspirationsdag för En Tobaksfri Generation i Stockholm

14 september anordnade A Non Smoking Generation en kunskaps- och inspirationsdag i samverkan med Karolinska Institutet i Stockholm. 250 personer, varav 155 gymnasieungdomar, deltog i eventet som syftade till att skapa större engagemang för arbetet mot en tobaksfri generation.  I samband med eventet presenterade vi vår nya Novusrapport Stödet brister, som handlar om ungdomars attityder till tobak. Den vittnar om att andelen …

Njol Badjie tilldelas 2018 års Guldvinge för bästa förebild

Njol Badjie, artist, medlem i Panetoz och ambassadör för A Non Smoking Generation, deltog i inspirationsdagen den 14 september i Stockholm och spred glädje med sin musik. Under eventet tilldelades han vår utmärkelse Guldvingen och fick ett diplom med motivationen: “Njol har medvetet och uthålligt arbetat för barn och ungas hälsa på olika sätt. Genom att vara en stolt och …

Stockholmsenkäten 2018

I Stockholmsenkäten 2018 uppgav 13 % av eleverna i årskurs nio att de använder tobak. I årskurs två på gymnasiet var det ungefär dubbelt så många. För att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025 behöver det tobaksförebyggande arbetet och tillsynen utökas. Vartannat år genomför Stockholms stad en enkätundersökning med frågor som exempelvis handlar om ungdomars alkohol- och drogvanor, brott …

Ny Novusrapport: Stödet brister

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation visar på en alarmerande utveckling: Allt fler unga flickor anger psykisk ohälsa som anledning till att börja röka och andelen ungdomar som har fått ingående information om tobak i skolan har minskat markant. Allt färre får också det stöd man behöver från sina föräldrar i den här frågan. För …

Belgien inför neutrala tobaksförpackningar

Regeringen i Belgien har annonserat att landet ska introducera neutrala cigarett- och tobaksförpackningar. Inspirerade av länder som Frankrike, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland som redan vidtagit åtgärden hoppas de nu kunna minska antalet rökare i landet. Att göra tobakspaket mindre attraktiva och ta bort märkesloggor ses som ett viktigt steg för att bekämpa tobak. I en undersökning, gjord av en …