Standardiserade tobaksförpackningar i Singapore

Singapore är nästa land som tagit fram ett förslag om att införa standardiserade tobaksförpackningar för att minska tobaksbruket. 15 andra länder har redan tagit ett sådant beslut, men Sverige tar fortfarande inte tag i frågan. Alla tobaksprodukter i Singapore ska förpackas i standardiserade reklamfria paket. Förslaget innebär att förpackningarna ska vara i en olivgrön standardfärg och ha bildvarningar som täcker …

Uppdrag tobaksprevention Stockholm

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har inlett ett samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC) för att minska tobaksbruket i Stockholms län. Projektet kallas ”Uppdrag prevention Stockholm” och syftar till att förbättra tobakspreventionen samt bidra till en mer jämlik hälsa i länet genom evidensbaserade metoder och insatser. Uppdrag tobaksprevention Stockholm är ett projekt för att samordna den kunskap som finns på …

Vetenskaplig artikel om metoden för tobaksfri skoltid

En vetenskaplig artikel om A Non Smoking Generations metod för tobaksfri skoltid är nu publicerad i Socialmedicinsk tidskrift. Artikeln Kunskapsbaserat tobaksförebyggande arbete i skolan beskriver utvecklingsarbetet och genomförandet i fyra svenska kommuner, samt faktorer som påverkar implementeringen. Under 2010-2017 utvecklade A Non Smoking Generation ”ett kunskaps- och teoribaserat tobaksförebyggande flerkomponentsprogram för grund- och gymnasieskola tillsammans med en tvärvetenskaplig rådgivande forskargrupp.” …

Söner till rökande pappor får sämre spermiekvalitet

Tidigare forskning har visat att mammors rökning under graviditeten kan försämra söners spermiekvalitet. Ny forskning från Lunds universitet visar att även pappors rökning kan påverka. Rökvanor hos män kan påverka deras söners sperma. Den nya studien visar att unga män vars pappor rökte under perioden då mammorna blev gravida hade totalt 51 procent färre spermier, jämfört med unga män vars …

Fortsatt snusförbud i EU

Snusförbudet i EU består, beslutade EU-domstolen i torsdags. Swedish Match senaste försök att utöka sin marknad misslyckades. Förbudet att sälja snus i resten av Europa bedöms vara fortsatt giltigt eftersom snus är en hälsofara och riskerar bli en inkörsport till tobak bland ungdomar. Swedish Match har sedan 2004 försökt häva förbudet mot att exportera snus till resten av EU. Deras …

Lagstifta om tobaksfri skoltid

Rökning smittar. Nio av tio ungdomar säger att kompisars påverkan är främsta orsak till att börja röka. Det visar den senaste mätningen av ungdomars attityder till tobak som gjorts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation. Det skriver representanter för fyra organisationer i en debattartikel i Upsala Nya Tidning för att uppmärksamma behovet av tobaksfri skoltid för att stoppa …

Barnkonventionsdagen 2018

På barnkonventionsdagen 2018 vill A Non Smoking Generation lyfta fram tobaksfri skoltid som en effektiv åtgärd för att uppfylla många av barns rättigheter som beskrivs i konventionens artiklar. Några exempel: Artikel 3: barns bästa ska komma i första rummet i alla frågor som rör barn. Artikel 13: barns rätt att uttrycka sina åsikter. Artikel 24: barns rätt till bästa möjliga …

Kampanj för tobaksfri skoltid

Rökning smittar. Nio av tio ungdomar säger att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka. Det visar den senaste mätningen av ungdomars attityder till tobak som gjorts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation. 2018 års tobaksfria vecka är startskottet för en kampanj som syftar till att uppmärksamma behovet av tobaksfri skoltid för att stoppa smittspridningen …

Internationella elevdagen

17 november infaller den internationella elevdagen. Dagen till ära vill A Non Smoking Generation passa på att hylla våra föreläsare som nu har träffat över 15 000 elever runtom i Sverige på årets turné med Tobaksbarn. Sedan 2013 då projektet startade har föreläsningen spridit viktig kunskap till cirka 180 000 elever. Helt fantastiskt! Föreläsningen ”50 kr och barnarbete på köpet” …

Höj åldersgränsen för cigarettköp

7 november skrev Riksförbundet Vi Som Inte Röker (VISIR) i en debattartikel i Dagens samhälle om att höja åldersgränsen för cigarettköp till 20 år. En utredning som gjorts i Finland visar att åtgärden skulle minska rökningen bland ungdomar. Efter utredningen som visade att höjd åldersgräns skulle minska rökningen bland unga har Social- och hälsovårdsministeriet i Finland föreslagit att gränsen för …