Debatt: Granska tobaksindustrins dolda baksida

Barnarbete, överfiske och flygets koldioxidutsläpp – många industrier granskas hårt när det gäller hållbarhet. Men det är få som känner till det utbredda barnarbetet på tobaksfälten eller att tobaksindustrins klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation. DEBATT. Totalt publicerades 12 258 artiklar i media i Sverige om tobak …

Cigarettfimpar är världens vanligaste och skadligaste skräp

De flesta är medvetna om att plastprodukter som slängs i naturen orsakar omfattande skador på miljön, men färre känner till att cigarettfimpar är ett större miljöproblem. Varje år slängs cirka 4500 miljarder fimpar på marken runtom i världen. Utöver många miljöfarliga ämnen innehåller 90 procent av dessa även ett slags plast, cellulosaacetat, som tar cirka tio år för naturen att …

A Non Smoking Generation i Nyhetsmorgon: Dold tobaksreklam

Beskrivning av inslaget hos TV4: A Non Smoking Generation presenterar en ny rapport som visar att snus och cigaretter marknadsförts till ett värde av 15 miljoner kronor från januari till juni 2018 – genom dold reklam. Hör Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, om hur detta påverkar samhället och människors uppfattning om tobak. Se inslaget här. Läs rapporten Hur tobak …

Rapport: Hur tobak porträtteras i media

Under första halvåret 2018 publicerades positiva artiklar om tobak i svensk media till ett annonsvärde som motsvarar 14,8 miljoner. En stor andel handlar om ekonomiska vinster för aktieägare i tobaksbolag och vuxnas rätt att bruka tobak. Samtidigt är dold tobaksreklam ett vanligt inslag i barns och ungas vardag via sociala medier. Det visar en ny undersökning som genomförts av Meltwater …

Rökförbud på fler offentliga platser i Thailand

För att minska rökningen har Thailand beslutat att förbjuda rökning på fler offentliga platser och i anslutning till offentliga byggnader. I början av februari blir det förbjudet att röka på restauranger, caféer, hotell, religiösa byggnader, parkeringsplatser, badpooler, skolor, sjukhus och biografer. För att få röka måste man befinna sig minst fem meter från de platser som förbudet omfattar. Straffet för …

Kommuners tillsyn av rökförbud på skolgårdar brister

Tillsynen av rökförbud på skolgårdar brister i majoriteten av Sveriges kommuner, enligt en rapport av Folkhälsomyndigheten som granskade kommunernas tillsyn 2017. Det rapporterar Sveriges Radio i samband med beslutet om att rökförbudet utökas 1 juli till att även omfatta perronger, uteserveringar, lekplatser och idrottsplatser. 64 procent av kommunerna fick underkänt för deras tillsynsarbete 2017. Det är kommunernas ansvar att se till att …

Rapport: Tobaksindustrins miljöpåverkan

Organisationen VISIR (Vi Som Inte Röker) har tagit fram en ny rapport som baseras på en forskningssammanställning om tobaksindustrins miljöpåverkan.  Tobaksindustrins konsekvenser för miljö och klimat är omfattande. Tobaksodling förstör stora mängder jordbruksmark och förbrukar enorma mängder vatten. Tobaksindustrin avverkar ständigt ny skog, vilket bidrar till klimatförändringarna och förlust av biologisk mångfald. De som odlar tobak förgiftas av nikotin och bekämpningsmedel. …

Ny studie: vattenpipor kan öka risken för fetma och diabetes

Risken att drabbas av diabetes och fetma kan vara högre bland personer som röker vattenpipa än bland icke-rökare samt personer som röker vanliga cigaretter. Det visar den hittills största studien av de skadliga effekterna av att röka vattenpipa.  Hälsoeffekterna av att röka vattenpipa är inte kända eller studerade i samma utsträckning som effekterna av vanlig rökning. En ny studie visar att …

Debatt: “Tobaken skövlar miljön”

”De många och stora negativa hälsoeffekterna av att röka är väl kända för de allra flesta. Mindre känt är att tobaksproduktionen också orsakar stora miljöproblem.” Detta skriver representanter från VISIR (Vi Som Inte Röker) i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. Den ideella organisationen VISIR har tagit initiativ till en forskningssammanställning om hur tobak påverkar miljö och klimat. Syftet är att öka kunskapen …

Nationell kampanj mot rökning i Finland

Den finska staten vill stärka tobakslagstiftningen för att nå målet om ett rökfritt Finland 2030. 2010 startades en nationell kampanj som har bidragit till att andelen vuxna rökare har minskat från 20 procent till 13 procent. Nu har 44 åtgärder föreslagits för att andelen ska minska till 5 procent 2030. För att minska tobaksbruket i Finland har staten föreslagit 44 …