Livsmedelsverket: Snusliknande produkter ska inte klassas som livsmedel

Livsmedelsverket har gjort en ny bedömning av snusliknande produkter, med eller utan nikotin, utifrån EU:s livsmedelslagstiftning. Slutsatsen är att dessa produkter inte ska klassas eller regleras som livsmedel. Bedömningen har skickats till Näringsdepartementet med en uppmaning till regeringen att utreda hur produkterna ska regleras. I EU:s livsmedelsförordning definieras livsmedel som ”något som är avsett att ätas av människor”. Livsmedelsverket bedömer …

Socialdemokraternas förslag: Rökfritt Sverige 2030

För att förebygga ohälsa föreslår den socialdemokratiska Tankesmedjan Tiden att de som tränar ska få mer semester, förbud mot godis i skolan, införande av sockerskatt och att Sverige ska bli helt rökfritt till år 2030. Under Socialdemokraternas partikongress 2019 presenterade Tankesmedjan Tiden en rapport med förslag för att förbättra folkhälsan och minska samhällets kostnader för ohälsa som hade kunnat förebyggas. …

Allmänheten uppmuntras anmäla rökning

I sommar blir det förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser, perronger, entréer och fler offentliga miljöer utomhus. Länsstyrelsen i Stockholm menar att det kommer bli svårt för kommunerna att kontrollera att exempelvis restaurangägare följer den nya lagen. Allmänheten uppmuntras därför att hjälpa till genom att anmäla överträdelser till kommunen. 1 juli utökas rökförbudet till fler offentliga miljöer och då blir …

En rökfri innerstad kan bli verklighet

Den 1 juli 2019 införs rökförbud på uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser och perronger, men även utanför entréer till olika allmänna utrymmen. I praktiken kan det leda till att Stockholms innerstad med tätt utbud av butiker och restauranger blir rökfri. Den nya tobakslagen som träder i kraft i sommar innebär att det blir förbjudet att röka på fler offentliga platser utomhus. Förbudet …

Dubbel risk för plötslig spädbarnsdöd vid rökning under graviditet

En ny studie visar att kvinnor som röker en cigarett om dagen under graviditeten fördubblar risken att deras barn drabbas av plötslig spädbarnsdöd. Ett paket om dagen ökade risken tredubbelt. Den nya studien från USA förstärker kunskapen om risker med rökning under graviditet. Att röka en cigarett om dagen under graviditet fördubblar risken att barnet dör i plötslig spädbarnsdöd, jämfört …

Försäljning av klickcigaretter straffas med vite på miljoner

2016 förbjöd Folkhälsomyndigheten försäljning av klickcigaretter med smak av mentol. Ett tobaksföretag försökte återinföra klickcigaretter i Sverige 2018 men efter tillsyn har Folkhälsomyndigheten nu beslutat att produkten ska bort från marknaden. Att trotsa förbudet straffas med vite på flera miljoner kronor. Klickcigaretter smaksätts med mentol genom en kapsel i filtret. Dessa förbjöds av Folkhälsomyndigheten 2016 men tobaksföretaget JTI trotsade förbudet …

Digital plattform och handledarutbildning för tobaksfri skoltid

Nu lanserar vi en digital plattform och erbjuder en kompletterande handledarutbildning i vår arbetsmetod för en tobaksfri skoltid. Plattformen är tillgänglig för alla och innehåller vägledning samt material för att stödja skolpersonal i tobaksförebyggande arbete.  Under 2018 utvecklades en digital plattform för vår arbetsmetod Tobaksfri skoltid. Den innehåller olika typer av material och vägledning i sex steg för att stödja personal i arbetet …

Passiv rökning minskar i Europa

Allt färre personer utsätts för passiv rökning i flera europeiska länder. Det visar en internationell studie som omfattar 26 städer under en 20-årsperiod. Uppsala är en av städerna där lägst andel personer utsätts för passiv rökning. En internationell studie, som publicerats i tidskriften Respiratory Research, visar att passiv rökning har minskat. Resultaten baseras på intervjuer med drygt 3000 icke-rökare i 26 …

Helen Stjerna intervjuas om tobaksbruk bland unga i P4 Kronoberg

Minskningen i rökning bland unga har stannat av sedan några år tillbaka – både i region Kronoberg och i övriga Sverige. Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, intervjuas i P4 Kronoberg om orsaker till att det ser ut som det gör och vad som behöver göras för att vända trenden. Helen förklarar att en stark retrotrend, där cigaretter ofta …

Internationella kvinnodagen – Världens stoltaste moraltant

På internationella kvinnodagen vill vi hylla alla kvinnor och tjejer som kämpar för att göra världen till en bättre plats för alla. Som bryr sig om andra människor, djur och miljön. Istället för att ifrågasätta, nedvärdera och förlöjliga borde vi uppmuntra, berömma och inspireras. Vi som har blivit kallade eller kan relatera till ordet ”moraltant” – vi ska vara stolta …